„BUDMAT MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000367008
Numer REGON: 142406976
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-08-05
Sygnatura akt[RDF/322004/21/147]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142406976 NIP 77431549392010-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMAT MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2010-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica OTOLIŃSKA nr domu 25 kod pocztowy 09-407 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2010-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BUDMAT MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ BORYSZEWO2010-10-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCKI gmina RADZANOWO miejscowość BORYSZEWO NOWE2010-10-01 do dziś
3. Adresmiejscowość BORYSZEWO NOWE nr domu 88 kod pocztowy 09-442 poczta ROGOZINO kraj POLSKA 2010-10-01 do dziś
21. Firma oddziału„BUDMAT MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -ODDZIAŁ SIERPC2010-10-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIERPECKI gmina SIERPC miejscowość SIERPC2010-10-01 do dziś
3. Adresmiejscowość SIERPC ulica ŻEROMSKIEGO nr domu 26 kod pocztowy 09-200 poczta SIERPC kraj POLSKA 2010-10-01 do dziś
31. Firma oddziału„BUDMAT MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -ODDZIAŁ GOSTYNIN2010-10-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN2010-10-01 do dziś
3. Adresmiejscowość GOSTYNIN ulica PŁOCKA nr domu 25 kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN kraj POLSKA 2010-10-01 do dziś
41. Firma oddziału„BUDMAT MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ KUTNO2020-03-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO2020-03-02 do dziś
3. Adresmiejscowość KUTNO ulica UL. WYGODA nr domu 3 kod pocztowy 99-320 poczta KUTNO kraj POLSKA 2020-03-02 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.06.2010 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W PŁOCKU UL. KWIATKA 5 -REPERTORIUM A NR 8471/20102010-10-01 do dziś
204.08.2011 R., REPERTORIUM A NR 10464/2011, NOTARIUSZ BARBARA MACUGA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU UL. KWIATKA 8 -ZMIANA PAR. 2 UST. 2 UMOWY2011-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCEK2010-10-01 do dziś
2. ImionaBOGDAN2010-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1500 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000, - /STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH/2010-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCEK2010-10-01 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA JOANNA2010-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1500 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000, - /STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH/2010-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2010-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU O ILE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB O ILE ZARZĄD JEST WIELOOSBOWY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI GDY ZARZĄD JEST WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWY.2010-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCEK OCZKIEWICZ2010-10-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2010-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-10-01 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-10-01 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-10-01 do dziś
446 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-10-01 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-10-01 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-10-01 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-10-01 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-10-01 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-01 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2011 okres 01.07.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
2data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
3data złożenia 29.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-12 do dziś
4data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
6data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
7data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
8data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
9data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
10data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
11data złożenia 05.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-11-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów