EULER SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000366928
Numer REGON: 142605977
Numer NIP: 9512323834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-10-09
Sygnatura akt[RDF/439029/22/380]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142605977 NIP 95123238342015-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEULER SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZAJĘCZA nr domu 15 kod pocztowy 00-351 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-05-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHELLO@EULERSOFTWARE.COM2018-05-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EULERSOFTWARE.COM2018-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 ROKU PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM KITĄ, W SIEDZIBIE JEGO KANCELARII W WARSZAWIE, PRZY UL. POLNEJ 24, W LOK. NR 8 REP. A NR 2295/20102010-09-30 do dziś
212.01.2018 R., REP. A NR 211/2018, NOTARIUSZ ANETA SLEZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 2, § 7 UST.1, § 8, § 9, § 12, § 15 UST.1, § 16 UST.7, § 21 UST.4 UMOWY SPÓŁKI2018-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAUS2010-09-30 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW JÓZEF2010-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁ2018-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAHEB2010-09-30 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁ2018-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHADAM2018-05-15 do dziś
2. ImionaJAN2018-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ2018-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRONOWSKI2018-05-15 do dziś
2. ImionaMARCIN JAROSŁAW2018-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁ2018-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2018-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁK8I ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRONOWSKI2018-05-15 do dziś
2. ImionaMARCIN JAROSŁAW2018-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAHEB2010-09-30 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-09-30 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-09-30 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-09-30 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-09-30 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-09-30 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-05-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-05-15 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-05-15 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-05-15 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.02.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-25 do dziś
2data złożenia 23.02.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-25 do dziś
3data złożenia 23.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-25 do dziś
4data złożenia 23.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-25 do dziś
5data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-24 do dziś
6data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
7data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
8data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
9data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-25 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-25 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów