„LA MANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000366284
Numer REGON: 142572166
Numer NIP: 1132813143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-11-15
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/54761/23/364]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142572166 NIP 11328131432012-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LA MANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CZERNIAKOWSKA nr domu 87A kod pocztowy 00-718 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-11-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@LAMANIA.EU2012-10-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LAMANIA.EU2012-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.06.2010 R., NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, REP. A NR 9837/2010,2010-09-23 do dziś
210.10.2011 R. ZA REP. A NR 3288/2011 NOTARIUSZ W WARSZAWIE BOŻENA STROJNOWSKA ZMIANA § 13 UMOWY SPÓŁKI2011-10-20 do dziś
323.08.2012, REPERTORIUM A NUMER 14047/2012, NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI - NOTARIUSZ, MAGDALENA PRONIEWICZ - NOTARIUSZ, SŁAWOMIR STROJNY - NOTARIUSZ, WIKTOR WĄGRODZKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-362 WARSZAWA, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, ZMIENIONO: § 11., § 13., § 20., USTALONO TEKST JEDNOLITY.2012-10-11 do dziś
416.02.2016, REP. A NR 455/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ MARCIN BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 25, USUNIĘTO ART. 11 WRAZ Z § 40, § 41, § 42 I § 43, USTALONO TEKST JEDNOLITY.2016-04-18 do dziś
522.04.2016 R., REP. A NR 1066/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ MARCIN BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 6, USTALONO TEKST JEDNOLITY2016-05-19 do dziś
622.12.2020 R., REP A 4239/2020, NOTARIUSZ MARIA BOŁDOK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §11, §132021-08-26 do dziś
712.07.2023 R., REP A 1420/2023, NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §28, §31, §37 UMOWY SPÓŁKI.2023-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZETAKIEWICZ ROOIJENS2021-08-26 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2021-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały579443 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 28.972.150,00 ZŁ2021-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego29172150,00 ZŁ2021-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2023-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2023-07-21 do dziś
2. ImionaKAMIL KRZYSZTOF2023-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKI2022-07-04 do dziś
2. ImionaDANIEL JAN2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2010-09-23 do dziś
214 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2010-09-23 do dziś
314 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2010-09-23 do dziś
414 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2010-09-23 do dziś
515 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2010-09-23 do dziś
646 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-09-23 do dziś
746 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-09-23 do dziś
847 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-23 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-09-23 do dziś
1047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.10.2012 okres 18.06.2010 - 31.12.20112012-10-29 do dziś
2data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-29 do dziś
3data złożenia 30.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
4data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
5data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
6data złożenia 10.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-10 do dziś
7data złożenia 10.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-10 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 14.03.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-14 do dziś
10data złożenia 14.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-14 do dziś
11data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
12data złożenia 28.09.2023 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-14 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.06.2010 - 31.12.20112012-10-29 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-10-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-03-14 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-14 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-14 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.06.2010 - 31.12.20112012-10-29 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-10-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-03-14 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-10-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SHEERNESS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI, CYPR NA „LA MANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W TRYBIE ART. 491 § 1 [1] W ZWIĄZKU Z ART. 492 § 1 PKT. 1) W ZWIĄZKU Z ART. 516 [1] KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH., 22.12.2020, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „LA MANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów