CSWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000365953
Numer REGON: 142579725
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-07-19
Sygnatura akt[RDF/408266/22/746]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142579725 NIP 52135804552010-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KOPERNIKA nr domu 34 kod pocztowy 00-336 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.08.2010 NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. SZARA 14 LOK. 15, 00-420 WARSZAWA NUMER REPERTORIUM: A 7323/20102010-09-22 do dziś
208.11.2012 R., REP. A NR 6280/2012, NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PROSTA 32 W WARSZAWIE; ZM. § 1 UMOWY SPÓŁKI.2012-11-16 do dziś
326.08.2015 R., REP. A NR 7573/2015, KANCELARIA NOTARIALNA JAN JODŁOWSKI, FABIAN WAWRZYNIAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA. ZMIANA § 20 UMOWY SPÓŁKI2015-12-18 do dziś
4DATA ZMIANY UMOWY: 11.12.2015 R. REPERTORIUM: REPERTORIUM A NUMER 11711/2015 NOTARIUSZ: JAN JODŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA: KANCELARIA NOTARIALNA JAN JODŁOWSKI, FABIAN WAWRZYNIAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 8, 10, 20.2016-02-25 do dziś
529.01.2018R., REP. A NR 1664/2018, NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 8, DODANO: 10 UST. 1 PKT VII I § 10 UST. 1 PKT VIII2018-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2010-12-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RAFAŁ2010-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały263 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.150,00 ZŁ2018-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZALACHA2010-12-31 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ SZYMON2010-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały263 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.150,00 ZŁ2018-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2011-03-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ALEKSANDER2011-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały263 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.150,00 ZŁ2018-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASECKI2016-02-25 do dziś
2. ImionaSERGIUSZ SEBASTIAN2016-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały263 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.150,00 ZŁ2018-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego52600,00 ZŁ2018-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZNIEJSZEGO NIŻ DWUOSOBOWY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASECKI2016-02-25 do dziś
2. ImionaSERGIUSZ SEBASTIAN2016-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2011-03-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ALEKSANDER2011-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2010-12-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RAFAŁ2010-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZALACHA2010-12-31 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ SZYMON2010-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I SZKOLENIOWA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, REWIZJI FINANSOWEJ I PODATKÓW OBEJMUJĄCA WYDAWANIE MIĘDZY INNYMI KSIĄŻEK, BROSZUR, ULOTEK I PODOBNYCH PUBLIKACJI, W FORMIE DRUKOWANEJ, ELEKTRONICZNEJ I DŹWIĘKOWEJ LUB W INTERNECIE2010-09-22 do dziś
258 14 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I SZKOLENIOWA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, REWIZJI FINANSOWEJ I PODATKÓW OBEJMUJĄCA MIĘDZY INNYMI WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW UKAZUJĄCYCH SIĘ MNIEJ NIŻ 4 RAZY W TYGODNIU, W FORMIE DRUKOWANEJ LUB ELEKTRONICZNEJ WŁĄCZAJĄC INTERNET2010-09-22 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-12-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-12-18 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-12-18 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-12-18 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2012 okres 27.08.2010-31.12.20112012-07-24 do dziś
2data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
3data złożenia 10.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
4data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
6data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
7data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
8data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
9data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
10data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
11data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.08.2010-31.12.20112012-07-24 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.08.2010-31.12.20112012-07-24 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów