„CERTUS ZKB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000365920
Numer REGON: 142598958
Numer NIP: 5222961843
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[RDF/453551/22/964]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CERTUS ZKB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica KARTUSKA nr domu 193 kod pocztowy 80-122 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-02-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@OCHRONACERTUS.PL2015-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 SIERPNIA 2010 ROKU, REP. A NR 9667/2010 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ KRÓL W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI PRZY UL. ŻWIRKI 19.2010-09-22 do dziś
2UMOWA SPRZEDAŻY Z DN. 17.02.2011 R., REP. A-497/2011, SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM DARIUSZEM SAŁAJCZYK, W SOCHACZEWIE UMOWA SPRZEDAŻY Z DN. 17.02.2011 R., REP A-503/2011, SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM DARIUSZEM SAŁAJCZYK, W SOCHACZEWIE2011-03-09 do dziś
320.09.2011 R., REP. A NR 2767/2011, NOTARIUSZ ANNA BUGALSKA -MAIK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE, ZMIANA § 2, § 5.1.2011-09-28 do dziś
401.06.2012 R., REP. A NR 1268/2012 NOTARIUSZ ANNA BUGAJSKA-MAIK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE ZMIANA: § 15 UST. 1, § 17 UST. 4 I 92012-12-17 do dziś
501.10.2014 R., REP. A NR 5583/2014, NOTARIUSZ ANDRZEJ TRZEBIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI: § 1, § 5, § 8, § 9, § 10, § 15 UST. 1, § 17 UST. 3 I 42015-01-16 do dziś
617.12.2014 R., REPERTORIUM A NR 6481/2014, NOTARIUSZ ANDRZEJ TRZEBIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA W § 3.2015-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWIAK2015-01-16 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2015-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2015-01-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAN2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2015-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2010-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2015-01-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAN2015-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI2015-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWIAK2012-12-17 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2012-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-01-16 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-01-16 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-16 do dziś
447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-16 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-01-16 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-01-16 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-01-16 do dziś
880 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-01-16 do dziś
980 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-01-16 do dziś
1081 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2012 okres 20112012-08-06 do dziś
2data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
3data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
4data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
5data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
6data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
7data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
10data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
11data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120112012-08-06 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120112012-08-06 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów