WORK4BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000365833
Numer REGON: 320877149
Numer NIP: 8581833302
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/531521/23/606]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320877149 NIP 85818333022010-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWORK4BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. POŁUDNIOWA nr domu 25B nr lokalu 324 kod pocztowy 71-001 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki17 LIPCA 2010 R., REP. A NR 5779/2010, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA-POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE 23 SIERPNIA 2010 R., REP. A NR 6508/2010, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA-POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE -DODANO § 10 UST. 2, § 7 PKT 14 -602010-09-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 MARCA 2014 R., REPERTORIUM A NR 584/2014, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA-POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE. ZMIANA § 3.2014-07-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 LUTEGO 2018 R., REP. A NR 494/2018, NOTARIUSZ PIOTR DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO: §2 UMOWY SPÓŁKI.2018-09-07 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R. REPERTORIUM A NUMER 194/2022, NOTARIUSZ PIOTR DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE ZMIENIONO § 10 (POPRZEZ DODANIE UST. 3 I 4), § 12 UST. 1 ORAZ § 15 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2022-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK2010-09-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2010-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ2011-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOZIŃSKI2010-09-20 do dziś
2. ImionaFILIP2010-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ2011-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2011-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2010-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK2011-08-05 do dziś
2. ImionaROBERT2011-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK2010-09-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2010-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2010-09-20 do dziś
201 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2010-09-20 do dziś
302 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2010-09-20 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-09-20 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-09-20 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-09-20 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-09-20 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-09-20 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-09-20 do dziś
1001 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.09.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-09 do dziś
2data złożenia 28.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-03 do dziś
3data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
7data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8data złożenia 30.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-30 do dziś
9data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
10data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
12data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-09 do dziś
21 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-30 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-09 do dziś
21 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów