TOTAL FITNESS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000365794
Numer REGON: 121279327
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/515772/23/71]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121279327 NIP 94521462962015-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTOTAL FITNESS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SIKORKI nr domu 21 nr lokalu B kod pocztowy 31-589 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-01-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@TFC-GLOBAL.COM2016-03-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TFC-GLOBAL.COM2016-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA DUDKOWSKA-WAWRZYCKA UL. ŚW.FILIPA 5/5 KRAKÓW 06.07.2010 REPERTORIUM A 3708/20102010-09-21 do dziś
204.11.2010 REP A NR 5883/2010 KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA DUTKOWSKA WAWRZYCKA UL. ŚW.FILIPA 5/5 31-150 KRAKÓW ZMIANA § 3 ZMIANA § 7-DOPISANIE PUNKTÓW 19 DO 332010-11-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.10.2011 REPERTORIUM A 4588/2011 W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE ELŻBIETA DUDKOWSKA WAWRZECKA ZMIANA W PARAGRAFACH: 9, 18, 202011-11-02 do dziś
426.01.2012 R., REP. A NR 92/2012, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA KOSINIAK -IMIOŁEK ZMIANA: PO § 7 UST. 1 PKT 33 DODAJE SIĘ KOLEJNE PUNKTY OD PKT 34 DO PKT 532012-03-20 do dziś
518.03.2013 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA DUDKOWSKA-WAWRZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 834/2013, ZMIANA: § 3.2013-04-17 do dziś
628.01.2015 R., REP. A NR 659/2015, NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELKIEJ WSI - ZMIANA § 2, § 5, § 7 UST. 1, § 8 UST. 1, § 9, § 15 UST. 1, § 17 UST. 32015-03-31 do dziś
701.08.2016 R., REPERTORIUM A NR 8359/2016, NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ KOBALIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELKIEJ WSI K. KRAKOWA PRZY UL. WESOŁEJ NR 48. ZMIANA: § 8 UST. 1; § 9; § 15 UST. 6; § 17 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI. DODANIE: § 17 UST. 7-10; § 20 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI.2016-09-27 do dziś
820.10.2021 R., REPERTORIUM A NR 14086/2021, NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZYCACH, PL. WSPÓLNOTY 1 DODANO: § 7 UST. 1 PKT 175; § 10 UST. 6-72021-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2010-09-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ RAFAŁ2010-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.700,00 ZŁ2021-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACHWALSKI2015-03-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZBIGNIEW2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały238 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.800,00 ZŁ2021-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2015-03-31 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.700,00 ZŁ2021-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIBAŁA2023-03-27 do dziś
2. ImionaBARTOSZ KONRAD2023-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały238 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.800,00 ZŁ2023-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego95000,00 ZŁ2016-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport136000,00 ZŁ2015-03-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH TREŚĆ DOTYCZY ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB NABYWANIA PRAW PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2011-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2015-03-31 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACHWALSKI2015-03-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZBIGNIEW2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2010-09-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ RAFAŁ2010-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2015-03-31 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-03-31 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-03-31 do dziś
447 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-31 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-31 do dziś
677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2015-03-31 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-31 do dziś
893 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2015-03-31 do dziś
993 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-03-31 do dziś
1095 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2011 okres 20102011-08-11 do dziś
2data złożenia 21.06.2012 okres 20112012-07-05 do dziś
3data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
4data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
5data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
7data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
8data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
9data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
10data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
11data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
12data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120102011-08-11 do dziś
220112012-07-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120112012-07-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów