ALFA STAR SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000365239
Numer REGON: 142620741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2016-04-29
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/10379/16/185]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-10-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142620741 NIP 52135828792011-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALFA STAR SPÓŁKA AKCYJNA2014-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2014-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica WARSZAWSKA nr domu 126 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2014-03-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejALFASTAR@ALFASTAR.PL2014-03-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ALFASTAR.PL2014-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 20.04.2010 R. PRZED NOTARIUSZEM LESZKIEM ZABIELSKIM, MAJĄCYM SIEDZIBĘ W WARSZAWIE PRZY ULICY TAMKA 37, REP. A NR 2827/2010 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 30.08.2010 R. PRZED ADAMEM SUCHTĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 36 LOK. 12, REP. A NR 14661/2010 UMOWA ZMIENIAJĄCA POSTANOWIENIA AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ2010-10-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 30.08.2010 R. PRZED ADAMEM SUCHTĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W KANCELARII PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 36 LOK. 12, REP. A NR 14666/2010 ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 15.10.2010 R. PRZED ADAMEM SUCHTĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W KANCELARII PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 36 LOK. 12, REP. A NR 17890/2010 ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 26.10.2010 R. PRZED ADAMEM SUCHTĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W KANCELARII PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 36 LOK. 12, REP. A NR 18725/2010 ZMIANA § 18 UST. 6 I 7 STATUTU SPÓŁKI ZMIANA § 24 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI2011-01-17 do dziś
321.01.2011 R. NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 36 LOK. 12 W WARSZAWIE, REP. A NR 1238/2011 ZMIANA § 6 UST. 12011-05-13 do dziś
420.04.2012 R., REP. A NR 7316/2012, ADAM SUCHTA -NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 6 UST. 1, § 16, § 24 UST. 2 UCHYLENIE: § 6 UST. 32012-06-14 do dziś
530.10.2012 R. - ADAM SUCHTA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 20195/2012 - ZMIENIONO § 6 UST. 1.2013-02-08 do dziś
626.08.2013 R. - ADAM SUCHTA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 15420/2013 - ZMIENIONO: § 6 UST. 1 STATUTU.2013-11-12 do dziś
724.02.2014 R. - RADOSŁAW CHORABIK - NOTARIUSZ W KRAKOWIE, REP. A NR 717/2014 - PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2014-03-27 do dziś
811.8.2014 R., REP. A NR 4170/2014, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANA § 7 UST. 1 I 2 STATUTU2015-03-18 do dziś
913 SIERPNIA 2015 R., REPERTORIUM A NR 8970/2015, AGNIESZKA LISOWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA A. KOZAK. W. WYPYCH A. LISOWSKA S.C., AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4, WARSZAWA, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI § 1-31 I ZASTĄPIENIE ICH NOWĄ TREŚCIĄ § 1-312015-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-13 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2015-08-31 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego33123674,00 ZŁ2015-03-18 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji3312367402015-03-18 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2014-03-27 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego33123677, 20 ZŁ2014-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty32323677, 20 ZŁ2014-03-27 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-10-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002010-10-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-10-15 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2011-01-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3500002011-01-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-01-17 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2011-01-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2000002011-01-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-01-17 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2011-05-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii350002011-05-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-05-13 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2013-02-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4254402015-03-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-02-08 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2013-11-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii59895402015-03-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-11-12 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2014-03-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3232367602015-03-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-03-27 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-10-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.2010-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZYLAK2014-01-22 do dziś
2. ImionaSYLWESTER KRZYSZTOF2014-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIESIEWICZ2011-05-13 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PAWEŁ2011-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-05-13 do dziś
PREZES ZARZĄDU2012-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCORSTEN2015-08-31 do dziś
2. ImionaRALF2015-08-31 do dziś
21. NazwiskoSALIB ABDELNOUR2015-08-31 do dziś
2. ImionaHALIM WILLIAM2015-08-31 do dziś
31. NazwiskoBUSHRA KARAS2015-08-31 do dziś
2. ImionaOSAMA2015-08-31 do dziś
41. NazwiskoBREMER2015-08-31 do dziś
2. ImionaWOLFGANG2015-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2014-03-27 do dziś
249 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2014-03-27 do dziś
379 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2014-03-27 do dziś
479 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2014-03-27 do dziś
579 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2014-03-27 do dziś
679 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-27 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-03-27 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-03-27 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-03-27 do dziś
1079 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2012 okres 01.09.2010 -31.12.20112012-06-27 do dziś
2data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-14 do dziś
3data złożenia 06.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.09.2010 -31.12.20112012-06-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2010 -31.12.20112012-06-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.09.2010 -31.12.20112012-06-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2014-03-27 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT. 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ALFA STAR S.A.) NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (DOBRA NASZA S.A.) ZA AKCJE, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDAJE AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). POŁĄCZENIE NASTĘPUJE Z RÓWNOCZESNĄ ZMIANĄ FIRMY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA ALFA STAR S.A. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DOBRA NASZA S.A. O POŁĄCZENIU, Z DNIA 24.02.2014 R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR 717/2014). UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALFA STAR S.A. O POŁĄCZENIU, Z DNIA 03.03.2014 R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR 834/2014).2014-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów