MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000365157
Numer REGON: 142641690
Numer NIP: 7010264750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu67Data dokonania wpisu2024-04-18
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/12415/24/893]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-10-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142641690 NIP 70102647502015-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA2016-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 6 nr lokalu 10 kod pocztowy 30-037 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2024-04-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@MEDAPP.PL2021-07-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MEDAPP.PL2021-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 CZERWCA 2010 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE MACIEJA BIWEJNISA W KANCELARII NOTARIALNEJ M.BIWEJNIS & P.ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. UL. CHŁODNA 15,00-891 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 6222/2010.2010-10-26 do dziś
217.06.2011 R., REPERTORIUM A NR 6163/2011, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA M. BIWEJNIS & P. ORŁOWSKI S.C., UL. CHŁODNA 15,00-891 WARSZAWA, ZMIENIONO: § 1, § 6 UST. 1, § 8 UST. 1, 2 I 3, § 9 UST. 1, § 27 UST. 1, § 36, § 38 UST. 1, DODANO: § 36 Z INDEKSEM 1.2011-07-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 CZERWCA 2011 R., REP. A NR 6163/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ORŁOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY CHŁODNEJ 15. § 8 UST. 1.2011-11-28 do dziś
430.06.2015R., REP A 2123/2015, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1 UST. 1, § 6 UST. 1, § 17, § 212015-11-09 do dziś
521.10.2015 R., REP. A NR 3475/2015, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 POPRZEZ DODANIE PKT 1A2016-01-22 do dziś
621 PAŹDZIERNIKA 2015 R., REP. A NR 3475/2015, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 12016-02-02 do dziś
730.12.2015 R., REP. A NR 4388/2015, MARIA GRODZICKA ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 32016-02-23 do dziś
803.04.2017 R., REPERTORIUM A NR 2146/2017, NOTARIUSZ MACIEJ IŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHWAŁĄ ZARZĄDU ZMIENIONO: §8 UST.1 STATUTU SPÓŁKI2017-04-27 do dziś
928.09.2017 R., REPERTORIUM A NR 6244/2017, NOTARIUSZ MACIEJ IŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, W §8 DODANO PKT 1B2017-10-24 do dziś
1010.01.2019R., REP. A NR 90/2019 NOTARIUSZ MACIEJ IŁOWSKI , KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2019-04-01 do dziś
1127.06.2019R., REP. A NR 4066/2019, NOTARIUSZ MACIEJ IŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 6, § 23, § 32, UCHYLENIE: § 9 I 34.2019-11-20 do dziś
12AKT NOTARIALNY Z DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU, REP. A NR 6229/2019 NOTARIUSZ MARIUSZ IŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ IŁOWSKI IWONA CYZ-HEJMO MACIEJ IŁOWSKI SPÓŁKA CYWILNA UL. GRUNWALDZKA 13, 31-524 KRAKÓW AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 MARCA 2020 ROKU, REP.A NR 1853/2020 NOTARIUSZ MARIUSZ IŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ IŁOWSKI IWONA CYZ-HEJMO MACIEJ IŁOWSKI SPÓŁKA CYWILNA UL. GRUNWALDZKA 13, 31-524 KRAKÓW ZMIANA § 8 UST.1 STATUTU2020-04-23 do dziś
13- 29.06.2020 R., NOTARIUSZ MACIEJ IŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 3573/2020; ZMIANA § 8 UST. 1 DOKONANA UCHWAŁĄ NR 4/2020; - 12.11.2020 R., NOTARIUSZ MACIEJ IŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 6828/2020; ZMIANA: DOOKREŚLENIE § 8 UST. 12020-12-01 do dziś
1429.06.2022 R. NOTARIUSZ MACIEJ IŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 3488/2022, ZMIANA § 8 UST. 1 I DODANIE § 8 UST. 1C2022-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-26 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-10-26 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25013245,40 ZŁ2022-06-24 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego75000,00 ZŁ2010-10-26 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2501324542022-06-24 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2010-10-26 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego25013245,40 ZŁ2022-06-24 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego1286912,60 ZŁ2022-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty3200000,00 ZŁ2011-07-11 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-10-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002010-10-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-10-26 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2011-07-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii320000002011-07-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-07-11 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2011-11-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii80000002011-11-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-11-28 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA D2015-11-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii600000002015-11-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-11-09 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2017-04-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii482550002021-07-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-07-08 do dziś
61. Nazwa serii akcjiSERIA F2019-04-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii988758742022-06-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-07-08 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2020-04-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20015802020-12-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-04-23 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?TAK2010-10-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2015-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaODRAKIEWICZ2023-11-10 do dziś
2. ImionaDAVID2023-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIEL2016-01-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGROBELNA2023-11-30 do dziś
2. ImionaMALWINA2023-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-30 do dziś
21. NazwiskoKNAPIK2023-05-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2023-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-29 do dziś
31. NazwiskoRYTTER2019-11-20 do dziś
2. ImionaEWELINA2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-20 do dziś
41. NazwiskoWASIELEWSKI2019-11-20 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-20 do dziś
51. NazwiskoKUBIAK2020-04-23 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ MACIEJ2020-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSMOLSKI2023-11-29 do dziś
2. ImionaMAREK2023-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-11-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-03-04 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-04 do dziś
372 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2019-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2019-11-20 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2019-11-20 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-11-20 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2019-11-20 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-20 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-20 do dziś
786 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2011 okres 18.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
2data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
3data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-05 do dziś
4data złożenia 12.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
5data złożenia 10.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
6data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
7data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
8data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182010-10-26 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
13data złożenia 15.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-15 do dziś
14data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-27 do dziś
15data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
16data złożenia 08.01.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-08 do dziś
17data złożenia 08.01.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta118.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182010-10-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-27 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-08 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182010-10-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-27 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-08 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182010-10-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-27 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-02-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH NASTĘPUJE NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH PRZEPISÓW: - ART. 492 § 1 PKT 1 KSH (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE) POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, - ART. 515 § 1 KSH BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z UWAGI NA FAKT, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST WŁAŚCICIELEM WSZYTSKICH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ, - ART. 516 KSH (POŁĄCZENIE UPROSZCZONE) BEZ SPORZĄDZANIA PISEMNYCH SPRAWOZDAŃ ZARZĄDÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH UZASADNIAJĄCYCH POŁĄCZENIE I BEZ PODDANIA PLANU POŁĄCZENIA BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO WYZNACZONEGO PRZEZ SĄD REJESTROWY. UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3475/20152016-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów