HILDEGARD BRAUKMANN KOSMETIK (GMBH&CO.KG) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000364732
Numer REGON: 142567515
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-03-10
Sygnatura akt[RDF/191321/20/481]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2010-09-13 do dziś
3. NazwaHILDEGARD BRAUKMANN KOSMETIK (GMBH&CO.KG) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE2010-09-13 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejHILDEGARD BRAUKMANN KOSMETIK GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG2017-12-01 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoAMTSGERICHT HANNOVER HRB120135 SĄD REJONOWY HANOWER2017-12-01 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGNIEMIECKIE2010-09-13 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-13 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina JÓZEFÓW miejscowość JÓZEFÓW2013-10-11 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość JÓZEFÓW ulica TOPOLOWA nr domu 16 kod pocztowy 05-420 poczta JÓZEFÓW kraj POLSKA 2013-10-11 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY jednostka podziału terytorialnego DOLNA SAKSONIA (NIEDERSACHSEN) miejscowość BURGWEDEL ulica EHLBEEK nr domu 16 nr lokalu kod pocztowy D-30938 poczta BURGWEDEL 2010-09-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY OSOBIŚCIE ODPOWIADAJĄCY UDZIAŁOWIEC JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA POJEDYNCZEGO. OSOBIŚCIE ODPOWIADAJĄCY UDZIAŁOWIEC: HILDEGARD BRAUKMANN KOSMETIK MARKETING SERVICE GMBH2010-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILDEGARD BRAUKMANN KOSMETIK MARKETING SERCICE GMBH2010-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoKRZYŻANOWSKI2010-09-13 do dziś
2. ImionaARTUR WITOLD2010-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2010-09-13 do dziś
220 41 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2010-09-13 do dziś
320 42 PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2010-09-13 do dziś
446 45 SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-09-13 do dziś
546 46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-09-13 do dziś
647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-13 do dziś
747 73 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-13 do dziś
847 75 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-10 do dziś
2data złożenia 06.07.2012 okres 2011 R.2012-09-07 do dziś
3data złożenia 17.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-28 do dziś
4data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.12.2012 DO 30.11.20132014-07-14 do dziś
5data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-06-25 do dziś
6data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-06-28 do dziś
7data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-08-25 do dziś
8data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.12.2016 DO 30.11.20172019-07-09 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-07-09 do dziś
10data złożenia 10.03.2020 okres OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-03-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2011-08-10 do dziś
22011 R.2012-09-07 do dziś
32012 ROK2013-06-28 do dziś
4OD 01.12.2012 DO 30.11.20132014-07-14 do dziś
5OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-06-25 do dziś
6OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-06-28 do dziś
7OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-08-25 do dziś
8OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-07-09 do dziś
9OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-03-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów