GRUPA WRZEŚNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000364668
Numer REGON: 301512595
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-09-16
Sygnatura akt[RDF/421749/22/953]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301512595 NIP 78917382182010-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WRZEŚNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość GOZDOWO2018-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GOZDOWO nr domu 48 kod pocztowy 62-300 poczta WRZEŚNIA kraj POLSKA 2018-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.2010 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI, REP.A NR 6952/102010-09-06 do dziś
220.03.2013R., NOTARIUSZ GRZEGORZ BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI, REP. A NR 2403/13 - ZMIENIONO: §6 UMOWY SPÓŁKI2013-08-05 do dziś
331.10.2013R., REP.A NR 9834/13, NOTARIUSZ IRENA BARANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI - ZMIENIONO: §5, §7 UMOWY SPÓŁKI2013-12-09 do dziś
4ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W DNIU 12.06.2015R. - REP. A NR 7876/2015, NOTARIUSZ - GRZEGORZ BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI (ZMIENIONO: §6, §7 AKTU; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI).2015-10-01 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.01.2018R., REP. A NR 486/2018, NOTARIUSZ GRZEGORZ BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI - ZMIENIONO: §3, §7 STATUTU - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA KOŁACZKOWO2013-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3023764672013-08-05 do dziś
4. Numer KRS0000454186 2013-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2015-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA MIŁOSŁAW2013-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3023765042013-08-05 do dziś
4. Numer KRS0000454190 2013-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2015-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA WRZEŚNIA2013-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3023722802013-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000453952 2013-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00ZŁ2013-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego9000,00 ZŁ2015-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROSIELSKI2021-03-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIELARSKI2020-09-25 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUTKO2015-10-01 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2015-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPROWICZ2010-09-06 do dziś
2. ImionaROBERT2010-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSACKI2010-09-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TOMASZ2010-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYLSKI2010-09-06 do dziś
2. ImionaRYSZARD2010-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-06 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁUŻNY2010-09-06 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2010-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2013-12-09 do dziś
210 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2013-12-09 do dziś
346 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2013-12-09 do dziś
446 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2013-12-09 do dziś
546 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2013-12-09 do dziś
671 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2013-12-09 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-12-09 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-12-09 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-09 do dziś
1010 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.12.2012 okres 18.08.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-01-22 do dziś
2data złożenia 05.12.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-22 do dziś
3data złożenia 08.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
4data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
6data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
8data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
11data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
12data złożenia 16.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.08.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-01-22 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-22 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów