MEDFINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000364547
Numer REGON: 142599521
Numer NIP: 7010258258
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-01-09
Sygnatura akt[RDF/186192/20/926]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142599521 NIP 70102582582011-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMEDFINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub.2012-03-29 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjiInformacje oumowie2012-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-07 do dziś
1. Oznaczenie formy prawnej28.11.2011 R., NOTARIUSZ TERESA DĘBSKA-GRELUS PROWADZĄCA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. ZGODY 3/1, REP. A NR 12398/2011 ZMIANA: § 2, § 6, § 12, § 15, § 16, § 182012-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. EMILII PLATER nr domu 53 kod pocztowy 00-113 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TERESĘ DĘBSKĄ-GRELUS PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. ZGODA 3/1, NR REP. A 6269/20102010-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIŚ2012-03-29 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2012-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH2013-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALIMONDI HOLDINGS LIMITED2012-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH2013-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZĄBEK2010-09-07 do dziś
2. ImionaCEZARY TADEUSZ2010-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKLIŚ2012-04-03 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2012-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-04-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-04-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-09-07 do dziś
273 1 REKLAMA2010-09-07 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-07 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-09-07 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-09-07 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.11.2011 okres 25.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-13 do dziś
2data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-03 do dziś
3data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
4data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-27 do dziś
5data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-27 do dziś
6data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-27 do dziś
7data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-27 do dziś
8data złożenia 15.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
9data złożenia 09.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-13 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-08-03 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-13 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-08-03 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów