TALEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000364502
Numer REGON: 301549523
Numer NIP: 7822512310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-04-27
Sygnatura akt[RDF/484118/23/540]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŚWIECKI gmina ŚWIECIE miejscowość ŚWIECIE2011-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIECIE ulica UL. CUKROWNIKÓW nr domu 7 kod pocztowy 86-100 poczta ŚWIECIE kraj POLSKA 2021-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.08.2010 R., REP. A NR 11833/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA CELICHOWSKIEGO (KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17)2010-09-16 do dziś
228.04.2011 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4829/2011 -W § 1 SKREŚLONO SŁOWA „ZWANEJ DALEJ WSPÓLNIKIEM” -ZMIENIONO OZNACZENIE § 7 NA § 5, JEGO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAK USTĘP I. I DODANO NOWY USTĘP II. -ZMIENIONO OZNACZENIE § § 16, 17, 18 NADAJĄC IM ODPOWIEDNIO OZNACZENIE § § 23, 24 I 25 -UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 2-6, 8-15 WG. DOTYCHCZASOWEJ NUMERACJI I WPROWADZONO (Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZEJ ZMIANY OZNACZENIA NUMERACJI) NOWE § § 2-4, 6-15, DODAJĄC § § 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2011-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ITM POLSKA” SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6322395072010-09-16 do dziś
4. Numer KRS0000052836 2010-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.000,00 ZŁ2011-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKA2011-06-03 do dziś
2. ImionaMARZENA EWA2011-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 166.500,00 ZŁ2011-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKI2011-06-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2011-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 333.500,00 ZŁ2011-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego556000,00 ZŁ2011-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA2010-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKI2011-06-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2011-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCZARNECKA2011-06-03 do dziś
2. ImionaMARZENA EWA2011-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-06-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2011-06-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-03 do dziś
277 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2011-06-03 do dziś
347 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-03 do dziś
447 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-03 do dziś
547 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2011-06-03 do dziś
647 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-03 do dziś
747 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-03 do dziś
847 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-03 do dziś
947 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-03 do dziś
1047 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2011 okres 06.09.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
2data złożenia 19.06.2012 okres 20112012-07-11 do dziś
3data złożenia 07.06.2013 okres 20122013-06-13 do dziś
4data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
5data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
6data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
7data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
8data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
9data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
10data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
11data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
12data złożenia 25.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
13data złożenia 27.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta120112012-07-11 do dziś
220122013-06-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.09.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
220112012-07-11 do dziś
320122013-06-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.09.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
220112012-07-11 do dziś
320122013-06-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów