BUSINESS TRAVEL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000363560
Numer REGON: 121327078
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-01-14
Sygnatura akt[RDF/274759/21/22]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS TRAVEL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OS. CENTRUM D nr domu 2 nr lokalu 28 kod pocztowy 31-932 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.06.2010 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. PŁK. FRANCESCO NULLO NR 3, NOTARIUSZ DARIUSZ KOT, REP. A NR 3303/2010: ZMIENIONA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 11.08.2010 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. PŁK. FRANCESCO NULLO NR 3, NOTARIUSZ DARIUSZ KOT, REP. A NR 4436/2010 -ZMIANA § 6 UMOWY POPRZEZ WYKREŚLENIE PKT 21 I 22, ZMIANA NUMERACJI.2010-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOŃSKI2010-08-30 do dziś
2. ImionaADAM GRZEGORZ2010-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ2011-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOŃSKA2017-11-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA MARIOLA2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ2017-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2010-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPRAWY NIE PRZEKRACZA 10.000 ZŁ -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPRAWY PRZEKRACZA 10.000 ZŁ -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2010-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOŃSKA2017-11-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA MARIOLA2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOŃSKI2010-08-30 do dziś
2. ImionaADAM GRZEGORZ2010-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 13 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-08-30 do dziś
250 10 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2010-08-30 do dziś
350 30 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2010-08-30 do dziś
451 10 TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2010-08-30 do dziś
555 10 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-08-30 do dziś
655 20 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-08-30 do dziś
755 30 POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2010-08-30 do dziś
858 13 WYDAWANIE GAZET2010-08-30 do dziś
958 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-08-30 do dziś
1063 11 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-08-30 do dziś
1163 13 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-08-30 do dziś
1245 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-08-30 do dziś
1363 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-30 do dziś
1468 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-30 do dziś
1573 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-08-30 do dziś
1673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-08-30 do dziś
1777 40 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-08-30 do dziś
1879 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-08-30 do dziś
1979 12 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-08-30 do dziś
2079 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-08-30 do dziś
2182 20 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2010-08-30 do dziś
2282 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-08-30 do dziś
2346 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-08-30 do dziś
2447 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-08-30 do dziś
2547 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-30 do dziś
2647 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-08-30 do dziś
2749 10 TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2010-08-30 do dziś
2849 31 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-08-30 do dziś
2949 39 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2011 okres 2010 ROK2011-05-31 do dziś
2data złożenia 15.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-05 do dziś
3data złożenia 12.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-19 do dziś
4data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
5data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
6data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
7data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
8data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-23 do dziś
9data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
10data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2011-05-31 do dziś
22011 ROK2012-07-05 do dziś
32012 ROK2013-06-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-23 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 ROK2011-05-31 do dziś
22011 ROK2012-07-05 do dziś
32012 ROK2013-06-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-14 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów