BOTTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000363392
Numer REGON: 221076650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-11-20
Sygnatura akt[RDF/361891/21/132]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2010-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica CHYLOŃSKA nr domu 199 nr lokalu 6 kod pocztowy 81-007 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2010-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 21 LIPCA 2010 ROKU NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A 11800/2010.2010-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBA2010-08-20 do dziś
2. ImionaAGATA2010-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ2010-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASOWSKI2010-08-20 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2010-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ2010-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALICKI2010-08-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2010-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.400,00 ZŁ2010-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALICKI2010-08-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2010-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓŁW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.350,00 ZŁ2010-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-20 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZEWSKI2010-08-20 do dziś
2. ImionaMAREK ALEKSANDER2010-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ2010-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2010-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASOWSKI2010-08-20 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2010-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2011 okres 25.08.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
2data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
3data złożenia 09.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-21 do dziś
4data złożenia 26.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
5data złożenia 02.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
6data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
7data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-16 do dziś
8data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
10data złożenia 03.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-03 do dziś
11data złożenia 03.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.08.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-20 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.08.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów