„GSD SOFTWARE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000362804
Numer REGON: 100955990
Numer NIP: 7262631490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/402216/22/194]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GSD SOFTWARE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WYDAWNICZA nr domu 1/3 nr lokalu C kod pocztowy 92-333 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.05.2010 R., NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 3375/2010 -UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANS REBHAN GRUNDBESITZ -U.BETEILIGUNGS -GMBH & CO.KG2010-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550,00 ZŁ2010-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJSZA2010-08-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW KACPER2010-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450,00 ZŁ2010-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2010-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREBHAN2010-08-31 do dziś
2. ImionaHANS JOSEF2010-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJSZA2010-08-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW KACPER2010-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2010-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-08-31 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-08-31 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-08-31 do dziś
447 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-31 do dziś
547 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-31 do dziś
647 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO2010-08-31 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-08-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-08-08 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-08-08 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2011 okres 31.05.2010-31.12.20102011-04-29 do dziś
2data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-11-29 do dziś
3data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
4data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
5data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.0215 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
7data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
8data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-01 do dziś
9data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
10data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
11data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.05.2010-31.12.20102011-04-29 do dziś
201.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-11-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
6OD 01.01.0215 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-01 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.05.2010-31.12.20102011-04-29 do dziś
201.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-11-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
6OD 01.01.0215 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-01 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów