LAB - BIT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000361967
Numer REGON: 021314676
Numer NIP: 8992700330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2024-02-19
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/3305/24/535]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021314676 NIP 89927003302011-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB -BIT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA2010-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2018-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 7 kod pocztowy 55-040 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-01-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@LAB-BIT.COM.PL2016-08-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LAB-BIT.COM.PL2016-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11 CZERWCA 2010 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PL. SOLNYM 13, REP A NR 4030/20102010-07-30 do dziś
201.09.2010 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13, REP. A NR 6554/2010 -ZMIENIONO: § 5, § 6 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI. 12.11.2010 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13, REP. A NR 8678/2010 -ZMIENIONO: § 6, § 9 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI.2011-01-31 do dziś
304.06.2013 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 4889/2013, ZMIANA § 5 STATUTU SPÓŁKI2013-07-03 do dziś
412.12.2017R., NOTARIUSZ ANNA SZUMOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELANACH WROCŁAWSKICH PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ NR 24B/3, REP. A NR 2466/2017; ZMIENIONO: §1 UST. 3 I §11 UST. 6 STATUTU.2018-01-09 do dziś
515.02.2019., APLIKANT NOTARIALNY ANNA BIAŁECKA, OBJĘTA PATRONATEM PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ SZUMOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELANACH WROCŁAWSKICH PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ NR 24B/3; ZMIENIONO §5 STATUTU.2019-06-11 do dziś
625.09.2020 R. NOTARIUSZ EWA SŁONIOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 24B/3 BIELANY WROCŁAWSKIE, REP. A NR 5215/2020, ZMIENIONO § 7 STATUTU PRZEZ DODANIE UST. 3.2020-10-13 do dziś
717.10.2023 R., NOTARIUSZ EWA SŁONIOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 24B/3 W BIELANACH WROCŁAWSKICH, REP. A NR 7928/2023; UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I NADANO MU NOWĄ TREŚĆ.2024-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-30 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-07-30 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2024-02-19 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10000002019-06-11 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2010-07-30 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego500000,00 ZŁ2024-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty750000,00 ZŁ2011-01-31 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-07-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2024-02-19 do dziś
21. Nazwa serii akcjiZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII B2011-01-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2024-02-19 do dziś
31. Nazwa serii akcjiZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C2011-01-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002024-02-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2024-02-19 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-07-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WIMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2011-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARACHIM2010-12-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2010-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKASTELIK2021-02-23 do dziś
2. ImionaEDWARD STANISŁAW2021-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-23 do dziś
21. NazwiskoKOŁODZIEJSKI2019-10-21 do dziś
2. ImionaMAREK2019-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-21 do dziś
31. NazwiskoGRYCKIEWICZ LESZCZYSZYN2016-08-05 do dziś
2. ImionaARTUR2010-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-30 do dziś
41. NazwiskoWARACHIM2010-07-30 do dziś
2. ImionaANNA2010-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-07-30 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-07-30 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-07-30 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-07-30 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-07-30 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-30 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-30 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-30 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-30 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2011 okres 01.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
2data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
3data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
5data złożenia 26.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
6data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
7data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
8data złożenia 12.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
9data złożenia 14.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-14 do dziś
10data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
11data złożenia 20.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
12data złożenia 17.10.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów