GRUPA ZBOŻOWA „SEBASTIAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000361620
Numer REGON: 280529485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[RDF/440508/22/16]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZBOŻOWA „SEBASTIAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BARTOSZYCKI gmina BARTOSZYCE miejscowość SĘDŁAWKI2010-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SĘDŁAWKI nr domu 24 kod pocztowy 11-200 poczta BARTOSZYCE kraj POLSKA 2010-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.06.2010 R. NOTARIUSZ ROMAN ZDUNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BISKUPCU, REP. A NR 2898/20102010-07-26 do dziś
223.01.2017 R. NOTARIUSZ JADWIGA SOSNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MRĄGOWIE, REP.A NR 443/2017, ZMIENIONO: § 1 UST.2, § 9 UST.1 PKT 3, § 9 UST.2, § 11 UST.22017-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2010-07-26 do dziś
2. ImionaMAREK GABRIEL2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ2010-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCEWICZ2010-07-26 do dziś
2. ImionaNIKODEM2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ2010-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2010-07-26 do dziś
2. ImionaMAREK2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ2010-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2010-07-26 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ2010-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-26 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKA2010-07-26 do dziś
2. ImionaMONIKA IWONA2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ2010-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: 1)PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2)PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, UMOCOWANY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2010-07-26 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCEWICZ2010-07-26 do dziś
2. ImionaNIKODEM2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2010-07-26 do dziś
210 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2010-07-26 do dziś
310 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2010-07-26 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-07-26 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-07-26 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-07-26 do dziś
752 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-07-26 do dziś
846 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2017-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2011 okres 30.06.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
2data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
3data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
4data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
5data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
6data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
7data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
8data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
9data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
11data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
12data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.06.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
301.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.06.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
301.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów