MACZKI-BÓR SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000361438
Numer REGON: 271569626
Numer NIP: 6440513586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu64Data dokonania wpisu2022-12-15
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/34848/22/613]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 271569626 NIP 64405135862010-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMACZKI-BÓR SPÓŁKA AKCYJNA2022-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2010-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica DŁUGA nr domu 90 kod pocztowy 41-208 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2010-10-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRECEPCJA.MACZKI@CTL.PL2020-10-08 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://CTL.PL/CTL/MACZKI-BOR/2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z 16.08.2010 R. -REPERTORIUM „A” NR 4119/2010, NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ELEKTORALNA 11/7.2010-10-01 do dziś
216 GRUDNIA 2010 R., REPERTORIUM A NR 5102/2010, NOTARIUSZ AGNIESZKA TULCZYŃSKA-OŻGA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 36, DODANIE DO PAR. 4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI PKT 1 STATUTU SPÓŁKI PKT 1.99 I 1.100, NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PAR. 13 UST. 1.I UST. 3, DODANIE DO PAR. 13 UST. 4, NADANIE NOWEGO BRZEMIENIA PAR. 16 UST. 4.2011-01-25 do dziś
328 CZERWCA 2011 R. REPERTORIUM A NR 5930/2011, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA ZAPART NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI NOTARIUSZ S.C. W WARSZAWIE, NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 18 UST. 1 ORAZ § 16 UST. 7 STATUTU.2011-07-22 do dziś
429.11.2012 R., REP. A NR 8123/2012, NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 61/4, - ZMIANA: § 11, § 13 PKT 3 STATUTU;2013-01-23 do dziś
528 CZERWCA 2013 R., REP. A NR 2757/2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK NOTARIUSZ WOJCIECH WYPYCH NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA NOTARIUSZ S.C. W WARSZAWIE -ZMIENIONO: PAR.4, PAR.16 PKT 32013-08-19 do dziś
618 WRZEŚNIA 2013 R., REPERTORIUM A NR 6849/2013, NOTARIUSZ WOJCIECH WYPYCH, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK NOTARIUSZ WOJCIECH WYPYCH NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE -ZMIENIONO: PAR.15 UST. 1 I 22013-10-30 do dziś
729 LIPCA 2016R., REPERTORIUM A NR 1783/2016, NOTARIUSZ RENATA MARIA CIASTOŃ, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BĘDZINIE PRZY ALEI KOŁŁĄTAJA NR 40, NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 6 UST. 1, DODANIE DO § 4 STATUTU SPÓŁKI UST. 5 I UST. 6.2017-05-10 do dziś
830.08.2022 R. REP.A NR 4686/2022, NOTARIUSZ KINGA BEDNARZ-WYSOCKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEZ NOTRIUSZY KINGĘ BEDNARZ-WYSOCKĄ I ZUZANNĘ W0JTASZEK-BAŁAZIŃSKĄ W KATOWICACH; - ZMIENIONO PAR.1; - WYKREŚLONO PAR.4 UST.5, PAR.4 UST.6, PAR.22 UST.22022-09-13 do dziś
912.09.2022 R. REP.A NR 5090/2022, NOTARIUSZ ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEZ NOTARIUSZY KINGĘ BEDNARZ-WYSOCKĄ I ZUZANNĘ WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKĄ W KATOWICACH; W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI W STATUCIE DOKONANYMI UCHWAŁĄ NWZ Z DNIA 30.08.2022 R. (REP. A NR 4686/2022), PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY W BRZMIENIU ZGODNYM Z TREŚCIĄ RZECZONEJ UCHWAŁY, TJ. W BRZMIENIU WSKAZANYM W UCHWALE NR 3 NWZ Z DNIA 12.09.2022 (REP. A NR 5090/2022)2022-10-11 do dziś
105.12.2022 R. REP. A NR 6848/2022, NOTARIUSZ ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEZ NOTARIUSZY KINGĘ BEDNARZ-WYSOCKĄ I ZUZANNĘ WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKĄ W KATOWICACH; NA PODSTAWIE UCHWAŁY NWZ Z DNIA 5.12.2022 R. (REP. A NR 6848/2022) PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI, KTÓRĄ PODJĘTO W ZWIĄZKU Z: - UCHWAŁĄ NWZ Z DNIA 28.10.2022 (REP. A NR 5979/2022) W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NWZ Z DNIA 27.09.2022; ORAZ - UCHWAŁĄ NWZ Z DNIA 27.09.2022 (REP. A NR 5320/2022) W SPRAWIE ZMIANY AKCJI NA OKAZICIELA NA AKCJE IMIENNE ORAZ WYODRĘBNIENIA AKCJI SERII C2022-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-01 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-10-01 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-10-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA CTL MACZKI-BÓR SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ CTL MACZKI-BÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU, NA MOCY UCHWAŁY NR 3/2010 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CTL MACZKI-BÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 16 MARCA 2010 R. (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ BRYLEWSKĄ-IWAŃCZYK Z KANCELARII NORIALNEJ W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 1613/2010) W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ ORAZ UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNMIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ CTL MACZKI-BÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU Z DNIA 16 CZERWCA 2010 R. (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ RYNKIEWICZ-SZAFURSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REP. A NR 3348/2010) W SPRAWIE ZMIANY § 3 I § 4 UCHWAŁY NR 3/2010 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 16 MARCA 2010 R.2010-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCTL MACZKI-BÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2010-10-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000107691 2010-10-01 do dziś
5. Numer REGON2715696262010-10-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego23862500,00 ZŁ2017-05-10 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji238625002017-05-10 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2010-10-01 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego24000000,00 ZŁ2010-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,00 ZŁ2010-10-01 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2010-10-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii134662502022-12-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-12-15 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2010-10-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3740002017-05-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-10-01 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2022-12-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100222502022-12-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane10022250 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ2022-12-15 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-10-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2010-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHER2022-09-13 do dziś
2. ImionaMARIAN2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLA CHWASTEK2022-09-13 do dziś
2. ImionaMARIOLA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPECKI2017-12-13 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TADEUSZ2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPRZYBYŁA2022-09-13 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-13 do dziś
21. NazwiskoMIŚKIEWICZ2022-09-13 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-13 do dziś
31. NazwiskoMAJCHER2022-09-13 do dziś
2. ImionaADAM2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOTERA2020-06-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-06-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-06-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2010-10-01 do dziś
238 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-10-01 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-10-01 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-01 do dziś
508 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2010-10-01 do dziś
638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-10-01 do dziś
738 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-10-01 do dziś
838 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-10-01 do dziś
939 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-10-01 do dziś
1038 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2016-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-22 do dziś
2data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-02 do dziś
3data złożenia 25.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-30 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-18 do dziś
5data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
6data złożenia 23.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
7data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
8data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
9data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
10data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
11data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
12data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010-31.12.20102011-07-22 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-08-02 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010-31.12.20102011-07-22 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010-31.12.20102011-07-22 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-08-02 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2022-10-11 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE CTL MACZKI-BÓR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU (41-208), KRS 0000361438, DALEJ ZWANEJ SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ ZE SPÓŁKĄ HALDEX INVESTMENT 2 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU (41-208), KRS: 0000924832, DALEJ ZWANĄ SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ, W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ.W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ZGODNIE Z ART. 362 § 1 PKT 3 K.S.H. NABĘDZIE WŁASNE AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA (23 862 500 AKCJI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 23.862.500,00 ZŁ), KTÓRE ZOSTANĄ PRZYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ STOSOWNIE DO ART. 515 § 1 ZD. 2 K.S.H. AKCJE WŁASNE ZOSTANĄ PRZYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ PROPORCJONALNIE DO ICH UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CTL MACZKI-BÓR S.A. SIEDZIBĄ W SOSNOWCU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2022 R. (REP. A NR 5090/2022) A TAKŻE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HALDEX INVESTMENT 2 SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2022 R. (REP. A NR 5086/2022). , 12.09.2022, NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ2022-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów