NETPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000361403
Numer REGON: 021310170
Numer NIP: 8871793663
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[RDF/453682/22/659]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNETPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKOWICKI gmina ZŁOTY STOK miejscowość ZŁOTY STOK2010-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOTY STOK ulica RYNEK nr domu 1 kod pocztowy 57-250 poczta ZŁOTY STOK kraj POLSKA 2010-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.06.2010 R. NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK Z KANCELARII NOTARIALNEJ MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁWACKI S.C. W BYDGOSZCZY, UL. KRASIŃSKIEGO 9/1, REP. A NR 5189/2010.2010-07-22 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 27.07.2011 R., REP. A NR 5464/2011 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA MIELCARKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI SPÓŁKA CYWILNA W BYDGOSZCZY, UL. KRASIŃSKIEGO 9/1 ZMIENIONO: § 2, § 6, § 17; PO § 10 DODANO § 11 I ZMIENIONO NUMERACJĘ KOLEJNYCH PARAGRAFÓW POCZĄWSZY OD § 11 UMOWY SPÓŁKI2011-10-06 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 30.06.2014R., REP. A NR 4807/2014, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA MIELCARKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI S.C. W BYDGOSZCZY, UL. KRASIŃSKIEGO 9 LOK. 1 ZMIENIONO § 7, § 9 UMOWY SPÓŁKI ORAZ Z DN. 29.01.2015R., REP. A NR 782/2015, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA MIELCARKA, KANCELARIA NOTARIALNA JAK WYŻEJ, ZMIENIONO § 7 I § 9 UMOWY SPÓŁKI2015-02-12 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 23.03.2018R., REP. A NR 2153/2018, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA MIELCARKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI S.C. W BYDGOSZCZY, UL. KRASIŃSKIEGO 9 LOK. 1, ZMIENIONO: § 7, § 9 (PO UST. 1 DODANO UST. 2) UMOWY SPÓŁKI2019-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZŁOTY STOK CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0219140112019-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000425807 2019-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20.214 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.010.700 ZŁ (JEDEN MILION DZIESIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH)2020-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1010700,00 ZŁ2019-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1500000,00 ZŁ2015-02-12 do dziś
2410700,00 ZŁ2019-03-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE2011-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALIWODA2022-05-17 do dziś
2. ImionaKAROLINA ANNA2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZOPIŃSKI2022-05-17 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-05-17 do dziś
21. NazwiskoPALIWODA2022-05-17 do dziś
2. ImionaKAMIL PIOTR2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-05-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-10-06 do dziś
222 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-10-06 do dziś
320 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2011-10-06 do dziś
438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2011-10-06 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-10-06 do dziś
646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2011-10-06 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-10-06 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-10-06 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-10-06 do dziś
1022 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2011 okres 10.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
2data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-03 do dziś
3data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
4data złożenia 12.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-12 do dziś
5data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
6data złożenia 17.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-07 do dziś
7data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-10 do dziś
8data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
9data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-08-03 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.06.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-08-03 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów