ASTON BDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000361192
Numer REGON: 301491143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-06-05
Sygnatura akt[RDF/205148/20/287]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301491143 NIP 77731720722010-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTON BDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość DĄBRÓWKA2019-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBRÓWKA ulica UL. POLNA nr domu 7 nr lokalu F kod pocztowy 62-070 poczta DĄBRÓWKA kraj POLSKA 2019-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 15.06.2010 R. PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA CZARNECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PIOTRKOWSKA 122, 90-430 ŁÓDŹ, REP. A 3751/2010.2010-07-19 do dziś
215.09.2010 R., REP. A NR 3803/2010, NOTARIUSZ MONIKA DANECKA-BIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 7. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-09-29 do dziś
324.03.2011 R., REP. A NR 975/2011, NOTARIUSZ MONIKA DANECKA-BIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA BARBARA DANECKA, MONIKA DANECKA-BIAŁEK SPÓŁKA CYWILNA, 61-729 POZNAŃ UL. MŁYŃSKA 3/5, ZMIENIONO § §: 2, 7, 10, 12, 13, 14 I 16 ORAZ SKREŚLONO § §: 17 I 19. ZMIENIONO NUMERACJĘ § §: OD 18 DO 282011-05-12 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2018 R., REP. A NR 7898/2018, NOTARIUSZ ANNA RUDZIAKOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W SKÓRZEWIE, UL. POZNAŃSKA 78, ZMIANA § 42019-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNEK2010-07-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD ROMUALD2010-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały648 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.400,00 ZŁ2011-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAREK2010-09-29 do dziś
2. ImionaJAKUB SŁAWOMIR2010-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały486 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.300,00 ZŁ2011-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZ2010-09-29 do dziś
2. ImionaMIŁOSŁAW PAWEŁ2010-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały486 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.300,00 ZŁ2011-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego81000,00 ZŁ2010-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK JAKO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST W TYM WZGLĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZ2017-12-13 do dziś
2. ImionaMIŁOSŁAW PAWEŁ2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAREK2017-12-13 do dziś
2. ImionaJAKUB SŁAWOMIR2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNEK2010-09-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD2010-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-07-19 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-07-19 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-07-19 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-07-19 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-07-19 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-07-19 do dziś
733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-07-19 do dziś
833 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-07-19 do dziś
933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-07-19 do dziś
1043 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2011 okres 19.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
2data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
3data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
4data złożenia 09.07.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
12data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów