A - U DISTRIBUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000361065
Numer REGON: 260385524
Numer NIP: 9591894984
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2024-01-17
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/8566/22/413]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 260385524 NIP 95918949842024-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA - U DISTRIBUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2016-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 25-663 poczta KIELCE kraj POLSKA 2019-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.04.2010 R. -REP. A 4858/2010, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ STĘPIEŃ MARIUSZ ŻELICHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 2.2010-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA -U DISTRIBUTION B. V.2010-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 386 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69 300,00 ZŁ2013-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2013-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2010-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁĄB2015-10-14 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MARIUSZ2015-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKARABAN2013-01-14 do dziś
2. ImionaJACEK2013-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-01-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-01-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-07-15 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-07-15 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-15 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-15 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-07-15 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-07-15 do dziś
746 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-07-15 do dziś
846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-07-15 do dziś
946 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-07-15 do dziś
1046 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres OD DNIA 14.04.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
2data złożenia 12.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
3data złożenia 12.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
6data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
8data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 14.04.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
2OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
3OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 14.04.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
2OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
3OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUTAJ2021-06-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-24 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH Z DNIA 28.04.2021 R., - SĄD RESTRUKTURYZACYJNY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH O USTANOWIENIU KURATORA W SPRAWIE O SYGN. AKT GRP 2/19.2021-06-24 do dziś
6. Data powołania kuratora28.04.20212021-06-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZĄBEK2023-09-11 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2023-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-11 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 14.03.2023 R. WYDANE W SPRAWIE O SYGN. 8311/22/601, ZMIENIONE POSTANOWIENIEM REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 07.09.2023 R.,SYGN. 8311/22/601 O USTANOWIENIU, NA PODSTAWIE ART. 42 § K.C., ADWOKATA RAFAŁA JARZĄBKA KURATOREM DLA SPÓŁKI A - U DISTRIBUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH. ZAKRES UPRAWNIEŃ KURATORA OBEJMUJE : PODJĘCIE NIEZWŁOCZNIE CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO POWOŁANIA ZARZĄDU SPÓŁKI, A W RAZIE POTRZEBY DO JEJ LIKWIDACJI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WTOKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO PRZEZ NACZELNIKA PODKARPACKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W PRZEMYŚLU W PRZEDMIOCIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZA MIESIĄCE OD GRUDNIA 2016 R. DO GRUDNIA 2017 R., W TYM ZWIĄZANYCH Z NIM POSTĘPOWANIACH ODWOŁAWCZYCH.2023-09-11 do dziś
6. Data powołania kuratora14.03.20232023-09-11 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać14.03.20242023-09-11 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegoorgan SĄD REJONOWY W KIELCACH SĄD RESTRUKTURYZACYJNY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr V GR 1/19 data 14.03.20192019-03-28 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan SĄD REJONOWY W KIELACH nr V GREU data 27.10.20212021-11-26 do dziś
2
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegoorgan SĄD REJONOWY W KIELCACH SĄD RESTRUKTURYZACYJNY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH - W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA UKŁADU nr V GRP 2/19 data 17.06.20202020-08-11 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2020-08-11 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów