ENERGIA BORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000360800
Numer REGON: 080449663
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-11-12
Sygnatura akt[RDF/361086/21/875]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 080449663 NIP 59931253812010-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA BORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2010-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina KŁODAWA miejscowość RÓŻANKI2010-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość RÓŻANKI ulica GORZOWSKA nr domu 2 kod pocztowy 66-415 poczta KŁODAWA kraj POLSKA 2010-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.06.2010 R., NOTARIUSZ JERZY DEDYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 7991/2010. 07.07.2010 R., NOTARIUSZ JERZY DEDYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 8334/2010; ZMIANA § 15, § 19.2010-07-12 do dziś
224.08.2010 R. -NOTARIUSZ JERZY DEDYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NUMER 10206/2010 ZMIENIONO: § 10. 15.09.2010 R. NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REPERTORIUM A NUMER 11083/2010 ZMIENIONO: § 9 UST. 2, § 10, § 14 UST. 6, § 15, § 19.2010-10-07 do dziś
311.08.2011 R. NOTARIUSZ MAREK WIECZOREK KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE REPERTORIUM A NR 3089/2011, ZMIANA: PAR. 102011-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGIA BORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000359674 2010-07-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁECZEK2010-07-12 do dziś
2. ImionaJACEK LESZEK2010-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-07-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-07-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-07-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-07-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-07-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ2010-07-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego8100,00 ZŁ2010-07-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego8.100,00 ZŁ2010-07-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-07-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULARSKI2010-10-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2010-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-10-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-10-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-10-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-10-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-10-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2010-10-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2329000,00 ZŁ2011-09-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.934.200,00 ZŁ2011-11-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-11-14 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego232400,00 ZŁ2011-09-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-09-09 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego162.400,00 ZŁ2010-10-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-10-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ) ENERGIA BORY SPÓŁKA Z GORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA ENERGIA BORY SPÓŁKA Z GORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST PREZES ZARZĄDU JACEK KŁECZEK.2010-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGIA BORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000359674 2010-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMULARSKA2010-10-07 do dziś
2. ImionaANNA AURELIA2010-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-10-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2010-10-07 do dziś
21. NazwiskoMULARSKA2010-10-07 do dziś
2. ImionaBEATA AGNIESZKA2010-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-10-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2010-10-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-07-12 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-07-12 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-07-12 do dziś
435 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2010-07-12 do dziś
535 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2010-07-12 do dziś
635 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.09.2012 okres 12.07.2010 R. - 31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-07-18 do dziś
3data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4data złożenia 10.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
5data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
7data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
9data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
10data złożenia 12.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.07.2010 R. - 31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
201.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-07-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów