A & A STOLARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-19 godz. 06:51:30
Numer KRS: 0000360492
Numer REGON: 060644015
Numer NIP: 9223017284
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-04-04
Sygnatura akt[RDF/591991/24/827]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & A STOLARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ZAMOJSKI gmina ZAMOŚĆ miejscowość KALINOWICE2010-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KALINOWICE nr domu 67A kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ kraj POLSKA 2010-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.05.2010 R., MIROSŁAW BILSKI KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ MIROSŁAW BILSKI, 22-400 ZAMOŚĆ, UL. SZCZEBRZESKA 2, REPERTORIUM A NR 2403/20102010-07-07 do dziś
206.10.2011 R., NOTARIUSZ MIROSŁAW BILSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAMOŚCIU, REPERTORIUM A NR 5254/2011, ZMIENIONO § 9 I § 10, DODANO § 8A.2011-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDYBA2010-07-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2010-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50 ZŁ (ŁĄCZNIE 1200 ZŁ)2011-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDYBA2010-07-07 do dziś
2. ImionaANNA AGATA2010-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50 ZŁ (ŁĄCZNIE 1200 ZŁ)2011-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDYBA2011-12-15 do dziś
2. ImionaJACEK2011-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50 ZŁ (ŁĄCZNIE 1200 ZŁ)2011-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAŁANDA2011-12-15 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ZOFIA2011-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50 ZŁ (ŁĄCZNIE 1200 ZŁ)2011-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -REPREZENTACJA ŁĄCZNA.2011-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWROTNIAK2011-12-15 do dziś
2. ImionaZOFIA HALINA2011-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTAŁANDA2012-09-06 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ZOFIA2012-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-06 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2012-09-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-07-07 do dziś
216 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-07-07 do dziś
322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2010-07-07 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-07-07 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-07-07 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
2data złożenia 07.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-28 do dziś
3data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-24 do dziś
4data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-24 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
6data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
7data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
8data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
9data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
11data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
12data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
13data złożenia 04.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
13OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów