DCM RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000360444
Numer REGON: 142479120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-10
Sygnatura akt[RDF/255856/20/786]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142479120 NIP 11328071252011-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDCM RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica OSOWSKA nr domu 82 kod pocztowy 04-351 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-07-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJOANNA@CHEMIASOUND.COM2014-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.04.2010 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ADAMEM SUCHTĄ W KANCELARII PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 36 LOKAL 12 W WARSZAWIE ZA NR REP. A NR 6393/20102010-07-07 do dziś
205.07.2012 R. - GRAŻYNA CYLIŃSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1161/2012 - ZMIENIONO § 1.2012-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCZUN2010-07-07 do dziś
2. ImionaJOANNA GRAŻYNA2010-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00 ZŁOTYCH2012-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCZUN2012-10-31 do dziś
2. ImionaROBERT KONRAD2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200 ZŁOTYCH2012-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2010-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCZUN2010-07-07 do dziś
2. ImionaJOANNA GRAŻYNA2010-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-07-07 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-07-07 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-07-07 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-07-07 do dziś
558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-07-07 do dziś
658 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2010-07-07 do dziś
758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-07-07 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-07-07 do dziś
958 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-07-07 do dziś
1059 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-07-07 do dziś
1159 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-07-07 do dziś
1218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-07-07 do dziś
1359 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-07-07 do dziś
1459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-07-07 do dziś
1570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-07-07 do dziś
1670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-07-07 do dziś
1773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-07-07 do dziś
1873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-07-07 do dziś
1974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-07 do dziś
2090 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-07-07 do dziś
2190 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-07-07 do dziś
2218 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2010-07-07 do dziś
2318 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-07-07 do dziś
2446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-07-07 do dziś
2546 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-07-07 do dziś
2646 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-07-07 do dziś
2746 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2010-07-07 do dziś
2846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2011 okres 06.07.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
3data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
5data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
6data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
7data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 01.01.20162017-07-04 do dziś
8data złożenia 23.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
9data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.07.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 01.01.20162017-07-04 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.07.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 01.01.20162017-07-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów