A.D. SYSTEM LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000360323
Numer REGON: 301488260
Numer NIP: 7842463589
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/546269/23/876]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.D. SYSTEM LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina TRZEMESZNO miejscowość TRZEMESZNO2010-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEMESZNO ulica FOLUSKA nr domu 2 kod pocztowy 62-240 poczta TRZEMESZNO kraj POLSKA 2010-07-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejADSYSTEM@ADESYSTEM.COM.PL2020-01-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ADSYSTEM.COM.PL2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.06.2010 R., NOTARIUSZ RAFAŁ SZCZEPAŃSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. ŚW. MARCIN 71/3, REP. A NR 2237/2010.2010-07-09 do dziś
204.07.2011 R., NOTARIUSZ RAFAŁ SZCZEPAŃSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, REP. A NR 2312/2011, ZMIENIONO: § 1 UST. 2 I 3, § 3 UST. 2 I 4 LIT. A), § 8 UST. 1 LIT. A), PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2011-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEBROWSKI2010-07-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2010-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-07-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-07-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-07-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-07-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2010-07-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2010-07-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2010-07-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-07-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEDZIKOWSKI2010-07-09 do dziś
2. ImionaARTUR JULIAN2010-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-07-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-07-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-07-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-07-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2010-07-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2010-07-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2010-07-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-07-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.D. SYSTEM LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3017296562011-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000384376 2011-08-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.2010-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.D. SYSTEM LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3017296562011-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000384376 2011-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-07-09 do dziś
246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-07-09 do dziś
320 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2010-07-09 do dziś
420 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-09 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-07-09 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-07-09 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-09 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-07-09 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-07-09 do dziś
1046 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.10.2011 okres 2010 R.2011-11-04 do dziś
2data złożenia 17.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-08 do dziś
3data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
4data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
6data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
12data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
13data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 R.2011-11-04 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-08 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów