SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000360251
Numer REGON: 021299221
Numer NIP: 8961504875
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu51Data dokonania wpisu2022-03-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/1395/22/276]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021299221 NIP 89615048752011-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2010-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica RYŻOWA nr domu 1 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2014-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.06.2010 R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SEBASTIAN SZAFRAŃSKI I MARTA SZAFRAŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 51 B, REPERTORIUM A NR 6373/2010.2010-07-02 do dziś
216.01.2012 R., NOTARIUSZ LILIANA KACZOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. G.ZAPOLSKIEJ 1, REPERTORIUM A NR 186/2012 ZMIENIONO § 13 UMOWY SPÓŁKI.2012-01-19 do dziś
312.06.2012 R. REPERTORIUM A NR 2176/2012, NOTARIUSZ LILIANA KACZOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. G. ZAPOLSKIEJ 1, ZMIANA § 13 UMOWY SPÓŁKI.2012-06-14 do dziś
418.10.2012 R., REPERTORIUM A NUMER 90850/2012, NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, 50-079 WROCŁAW, ZMIANA § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, A NASTĘPNIE PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WW. ZMIANY.2012-10-24 do dziś
531.12.2012 R., REPERTORIUM A NUMER 106138/2012, NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4 - ZMIANA § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, A NASTĘPNIE PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WW. ZMIANY.2013-01-11 do dziś
612.12.2014 R., REP. A NR 2982/2014, NOTARIUSZ LILIANA KACZOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. WIELKIEJ 29/3, ZMIANA § 11 UST. 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI.2014-12-19 do dziś
7AKT NOTARIALNY REP. A NR 2354/2015 Z DNIA 02.11.2015R. SPORZĄDZONY PRZEZ IZABELĘ MIKLAS - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GEN. J. ZAJĄCZKA 11 LOK. C1. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU ORAZ UCHWALENIE W CAŁOŚCI NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2015-11-18 do dziś
828.08.2017R., REP. A NR 5877/2017, NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ TKACZYŃSKI, ADAM TKACZYŃSKI NOTARIUSZE S.C. WE WROCŁAWIU PRZY UL. SĄDOWEJ 14/4. ZMIANA §13 UST. 1 I 3 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2017-10-23 do dziś
925.04.2019 R., NOTARIUSZ MARTA SAJKOWICZ-ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, AL. MODRZEWIOWA 13, REP. A NR 4440/2019, ZMIENIONO TREŚĆ UMOWY W TAKI SPOSÓB, ŻE W MIEJSCE DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ WPROWADZONO NOWĄ TREŚĆ §1-§16 UMOWY SPÓŁKI.2019-05-27 do dziś
1009.05.2019 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ CHOCHÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, AL. MODRZEWIOWA 13, REP. A NR 4785/2019, ZMIENIONO §11 UST. 1; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-10-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1413212552019-05-27 do dziś
4. Numer KRS0000301057 2019-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT MILIONÓW ZŁOTYCH)2019-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000000,00 ZŁ2014-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport149500000,00 ZŁ2013-01-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA W WYSOKOŚCI POWYŻEJ 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) JAK I ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ZAŚ W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH UPOWAŻNIONY JEST DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWTARZAJĄCYCH SIĘ ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY, DO USTALENIA WARTOŚCI ZOBOWIĄZANIA BIERZE SIĘ POD UWAGĘ SUMĘ TYCH ŚWIADCZEŃ ZA OKRES 12 MIESIĘCY.2019-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILAMOWSKI2022-03-31 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYCZKA2020-12-31 do dziś
2. ImionaMAREK2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. FINANSOWYCH2020-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSTOLSKI2020-01-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACASZEK2019-10-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-18 do dziś
PREZES ZARZĄDU2021-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIENIAK2014-03-05 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ANDRZEJ2014-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2014-12-19 do dziś
210 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2014-12-19 do dziś
310 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2014-12-19 do dziś
410 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2014-12-19 do dziś
510 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-12-19 do dziś
628 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2014-12-19 do dziś
746 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-12-19 do dziś
846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-12-19 do dziś
910 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ.2014-12-19 do dziś
1064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
2data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
4data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
5data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
6data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
8data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
9data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 26.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów