EXIMO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000360209
Numer REGON: 340783332
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-06-21
Sygnatura akt[RDF/300856/21/708]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIMO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2010-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica POZNAŃSKA nr domu 31 kod pocztowy 85-129 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2014-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.06.2010 R., PIOTR GÓRECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, MOSTOWA 1, REPERTORIUM A NR 2992/20102010-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHLEBOWSKA2010-07-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2010-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 9.000 ZŁ2010-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA2010-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0931498472010-07-21 do dziś
4. Numer KRS0000275601 2010-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 ZŁOTYCH2010-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2010-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: A) GDY ZARZĄD JEDNOOSOBOWY: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) GDY ZARZĄD WIELOOSOBOWY: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2010-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHLEBOWSKA2010-07-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2010-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHLEBOWSKI2016-06-22 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-06-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-07-21 do dziś
261 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-07-21 do dziś
361 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-07-21 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-07-21 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-07-21 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-07-21 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-07-21 do dziś
846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-07-21 do dziś
946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-07-21 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2011 okres 01.08.2010 -31.12.20102011-05-13 do dziś
2data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
3data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
5data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
8data złożenia 01.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
9data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
10data złożenia 12.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-13 do dziś
11data złożenia 13.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-13 do dziś
12data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2010 -31.12.20102011-05-13 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-13 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-13 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2010 -31.12.20102011-05-13 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-13 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-13 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów