„EMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000360062
Numer REGON: 221045655
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-08-30
Sygnatura akt[RDF/416701/22/738]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina ŻUKOWO miejscowość ŻUKOWO2012-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻUKOWO ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 1 kod pocztowy 83-330 poczta ŻUKOWO kraj POLSKA 2012-11-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EMAR.POMORZE.PL2012-11-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EMAR.POMORZE.PL2012-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.06.2010 R. NOTARIUSZA CEZAREGO PIETRASIKA W GDAŃSKU REPERTORIUM A NR 4485/20102010-06-30 do dziś
206.09.2012 R., REPERTORIUM A NR 2484/2012, NOTARIUSZ MARTA PRZYBYŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻUKOWIE PRZY UL. GDYŃSKIEJ 37, ZMIENIONE PARAGRAFY: 1, 2, 3, 6, 8, 12, 14, 17, 21, 22, 25.09.2012 R., REPERTORIUM A NR 2645/2012, NOTARIUSZ MARTA PRZYBYŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻUKOWIE PRZY UL. GDYŃSKIEJ 37, ZMIENIONY PARAGRAF 3.2012-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUTNIEWSKI2012-09-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPUS2012-09-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ŁUKASZ2012-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPUS2012-09-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ŁUKASZ2012-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUTNIEWSKI2012-09-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-11-14 do dziś
245 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2012-11-14 do dziś
346 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-11-14 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-14 do dziś
547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-14 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-11-14 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-11-14 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-11-14 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2012-11-14 do dziś
1045 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.02.2012 okres 01.07.2010 -31.08.20112012-03-09 do dziś
2data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.09.2011 DO 31.08.20122014-09-29 do dziś
3data złożenia 18.09.2015 okres OD 01.09.2012 DO 31.12.20132015-10-21 do dziś
4data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-04 do dziś
5data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-04 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
11data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
12data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-30 do dziś
13data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2010 -31.08.20112012-03-09 do dziś
2OD 01.09.2011 DO 31.08.20122014-09-29 do dziś
3OD 01.09.2012 DO 31.12.20132015-10-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-30 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2010 -31.08.20112012-03-09 do dziś
2OD 01.09.2011 DO 31.08.20122014-09-29 do dziś
3OD 01.09.2012 DO 31.12.20132015-10-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-30 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów