EMU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000359586
Numer REGON: 301481831
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-08-03
Sygnatura akt[RDF/321536/21/44]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość PLEWISKA2010-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość PLEWISKA ulica WOŁCZYŃSKA nr domu 55 kod pocztowy 62-064 poczta KOMORNIKI kraj POLSKA 2010-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.05.2010 R., NOTARIUSZ BARTOSZ GROBELNY, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH, REP. A NR 3589/2010.2010-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2010-06-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JÓZEF2010-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.150,00 ZŁ2010-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2010-06-28 do dziś
2. ImionaJACEK2010-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.850,00 ZŁ2010-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGDZIARZ2010-06-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JÓZEFA2010-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2010-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2010-06-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JÓZEF2010-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2010-06-28 do dziś
2. ImionaJACEK2010-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-28 do dziś
282 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-06-28 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-28 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-28 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-06-28 do dziś
633 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-06-28 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-28 do dziś
846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-06-28 do dziś
946 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-06-28 do dziś
1077 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-06-28 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-28 do dziś
1268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-06-28 do dziś
1368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-06-28 do dziś
1418 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-06-28 do dziś
1518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-06-28 do dziś
1618 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2010-06-28 do dziś
1782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-06-28 do dziś
1882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres 27.05.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-05 do dziś
2data złożenia 16.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-20 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
8data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.05.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-05 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-20 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.05.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-05 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-20 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów