GRUPO ORTIZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000359515
Numer REGON: 142483847
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2022-10-24
Sygnatura akt[RDF/454755/22/600]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPO ORTIZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2015-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-08-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRINSTITUCIONALES@GRUPOORITZ.COM2021-09-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GRUPOORITZ.COM2021-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.05.2010 ROK, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA, NOTARIUSZ -MAGDALENA PRONIEWICZ, REPERTORIUM A NR 6705/20102010-06-29 do dziś
226.02.2014 R., REP. A NR 2045/2014, NOTARIUSZ JACEK KUD-NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA S.C., AL.JEROZOLIMSKIE 99 LOK. 3, 02-001 WARSZAWA; ZMIENIONO: § 10 UST. 1, § 12 UST. 1, USUTNIĘTO: § 8 UST. 6.2014-03-14 do dziś
316.12.2020 R., REP. A NR 9385/2020, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI NOTARIUSZE S.C., UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33, 00-676 WARSZAWA; ZMIENIONO: § 20 ZD. 3.2021-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-29 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-06-29 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2014-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.2021-09-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-06-29 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji100002010-06-29 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2010-06-29 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2010-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-06-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002010-06-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-06-29 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-06-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCARPINTERO LOPEZ2010-06-29 do dziś
2. ImionaEMILIO2010-06-29 do dziś
21. NazwiskoHERNANDEZ FERNANDEZ2010-06-29 do dziś
2. ImionaABELARDO2010-06-29 do dziś
31. NazwiskoCARPINTERO LOPEZ2010-06-29 do dziś
2. ImionaJUAN ANTONIO2010-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2010-06-29 do dziś
264 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-06-29 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-06-29 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-06-29 do dziś
537 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2010-06-29 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-06-29 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-06-29 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-06-29 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 05.05.2010-31.12.20102011-08-22 do dziś
2data złożenia 02.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
4data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-14 do dziś
5data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-10-06 do dziś
6data złożenia 03.02.2022 okres OD 01.01.2015 DO 14.07.20152022-02-03 do dziś
7data złożenia 05.04.2022 okres OD 15.07.2015 DO 31.12.20152022-04-05 do dziś
8data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-04-28 do dziś
9data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-06-01 do dziś
10data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-07-08 do dziś
11data złożenia 27.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-27 do dziś
12data złożenia 24.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta105.05.2010-31.12.20102011-08-22 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-10-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 14.07.20152022-02-03 do dziś
7OD 15.07.2015 DO 31.12.20152022-04-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-04-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-06-01 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-07-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-27 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.05.2010-31.12.20102011-08-22 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-10-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 14.07.20152022-02-03 do dziś
7OD 15.07.2015 DO 31.12.20152022-04-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-04-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-06-01 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-07-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-27 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.05.2010-31.12.20102011-08-22 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-10-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 14.07.20152022-02-03 do dziś
7OD 15.07.2015 DO 31.12.20152022-04-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-04-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-06-01 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-07-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-27 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji15.07.2015, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 15 LIPCA 2015 ROKU, WPISANA DO PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 15 LIPCA 2015 ROKU PRZED JANUSZEM RUDNICKIM, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, REP. A NR 9039/20152015-10-16 do dziś
PÉREZ HUECAS2015-10-16 do dziś
GONZALEZ TORRES2021-12-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSPÓŁKĘ W LIKWIDACJI REPREZENTUJE JEDEN LIKWIDATOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2021-01-14 do dziś
SPÓŁKĘ W LIKWIDACJI REPREZENTUJE JEDEN LIKWIDATOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2021-01-14 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiFRANCISCO JOSE2021-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUEVAS PUERTA2015-10-16 do dziś
2. ImionaLUIS2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności15.07.2015, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 15 LIPCA 2015 ROKU, WPISANA DO PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 15 LIPCA 2015 ROKU PRZED JANUSZEM RUDNICKIM, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, REP. A NR 9039/20152015-10-16 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów