FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PROJEKT-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-30 godz. 17:42:59
Numer KRS: 0000359410
Numer REGON: 100858211
Numer NIP: 7732444935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/535503/23/277]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100858211 NIP 77324449352010-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PROJEKT-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA nr domu 26 nr lokalu 112 kod pocztowy 02-306 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PROJEKT-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2010-06-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-06-24 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PODWALE nr domu 17 kod pocztowy 00-252 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-03-08 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PROJEKT-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁODZI2010-06-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2010-06-24 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica WRÓBLEWSKIEGO nr domu 18 kod pocztowy 93 -578 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2010-06-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 25 LUTEGO 2010 R., NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 772/20102010-06-24 do dziś
230.12.2010 R., NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 7512/2010, ZMIENIONO § 7 UST. 1, UST. 32011-03-08 do dziś
327.02.2017 R., REPERTORIUM A NR 1931/2017, NOTARIUSZ MARTA JÓZEFINA PRUSZCZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2017-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSUT2010-06-24 do dziś
2. ImionaEDYTA DAGMARA2010-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2552 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.276.000,00 ZŁ2011-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1278500,00 ZŁ2011-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11273500,00 ZŁ2011-03-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSUT2022-06-13 do dziś
2. ImionaEDYTA DAGMARA2022-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-06-24 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-06-24 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-06-24 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-06-24 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-24 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-06-24 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-06-24 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-06-24 do dziś
938 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-06-24 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2011 okres 25.02.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-16 do dziś
2data złożenia 29.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-06 do dziś
3data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
4data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
5data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
6data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
8data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
9data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
11data złożenia 27.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-27 do dziś
12data złożenia 15.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-15 do dziś
13data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.02.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-16 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-06 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-27 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-15 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.02.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-16 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-06 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-27 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-15 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKA-KUBIAK2022-01-19 do dziś
2. ImionaIWONA2022-01-19 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaCELEM DOKONYWANIA CZYNNOŚCI TOKU POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM - MICHAŁA RATUSZNIAKA W SPRAWACH O SYGNATURZE AKT GKM 110/21 ORAZ KM 417/192022-01-19 do dziś
6. Data powołania kuratora01.10.20212022-01-19 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów