APTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000358462
Numer REGON: 142445798
Numer NIP: 1182034889
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2024-04-09
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/11927/24/450]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142445798 NIP 11820348892013-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO nr domu 19 kod pocztowy 51-216 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2024-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.03.2010 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP. A NR 2544/2010 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.05.2010 R., SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOT. K. KORDOS, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, REP. A NR 4882/2010 (ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI; ZMIANA § 10 I § 14 UST. 3 UMOWY2010-06-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 12 MARCA 2013 R. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ANNĄ BEM, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA SEBASTIANA SZAFRAŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA SEBASTIAN SZFRAŃSKI I MARTA SZFRAŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU (50-079) PRZY UL. RUSKIEJ 51 B, REP. A NR 5532/2013, ZMIANA: § 3, § 5, § 14 UST. 1 TEKST JEDNOLITY UMOWY2013-04-10 do dziś
329.07.2014 R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ODONA BUJWIDA 22/2 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 18184/2014 ZMIANA: §52015-02-02 do dziś
415.12.2016 R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 17621/2016; ZMIANA: §6 UST. 1.2017-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄCZKOWSKA2010-06-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA STANISŁAWA2010-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBIK2017-01-26 do dziś
2. ImionaALEKSANDER IRENEUSZ2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2017-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBIK2017-01-26 do dziś
2. ImionaALEKSANDER IRENEUSZ2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZADU2017-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄCZKOWSKI2015-02-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BOGDAN2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄCZKOWSKA2010-06-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA STANISŁAWA2010-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-02-02 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-02 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-02 do dziś
473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2015-02-02 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-02 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-02 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-02 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-02 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.12.2014 okres OD 12.03.2010 DO 31.12.20102015-02-02 do dziś
2data złożenia 29.12.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-02 do dziś
3data złożenia 29.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-02 do dziś
4data złożenia 29.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
5data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
14data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
15data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
16data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
17data złożenia 09.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.03.2010 DO 31.12.20102015-02-02 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-02 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.03.2010 DO 31.12.20102015-02-02 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-02 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów