INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000358420
Numer REGON: 241637044
Numer NIP: 6342752166
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[RDF/210539/20/227]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2010-06-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241637044 NIP 63427521662011-04-12 do dziś
3. NazwaINSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET2010-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2018-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. MARCINA SZELIGIEWICZA nr domu 1 kod pocztowy 40-074 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2018-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.02.2010 R. -UCHWALENIE STATUTU; 25.05.2010 R. -ZMIANA STATUTU: § 16, § 35, § 37 PKT 7; WYKREŚLENIE W § 35 PKT 7.2010-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER GOSPODARKI2010-06-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA PREZES, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU KOLEGIALNEGO PREZES SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU WRAZ Z SEKRETARZEM ZARZĄDU, O ILE SEKRETARZ ZOSTAŁ POWOŁANY. PONADTO, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU KOLEGIALNEGO Z UDZIAŁEM DWÓCH WICEPREZESÓW MAJĄ ONI PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JEDYNIE ŁĄCZNIE.2010-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREK2017-03-02 do dziś
2. ImionaŻANETA2017-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2010-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2010-06-15 do dziś
2. ImionaARTUR2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOSKOŃ2010-06-15 do dziś
2. ImionaJOANNA2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURA2010-06-15 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2010-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-06-15 do dziś
227 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-06-15 do dziś
347 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
427 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2010-06-15 do dziś
527 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2010-06-15 do dziś
628 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-06-15 do dziś
728 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2010-06-15 do dziś
828 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2010-06-15 do dziś
928 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-15 do dziś
1028 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2010-06-15 do dziś
1128 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2010-06-15 do dziś
1228 94 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO2010-06-15 do dziś
1322 11 Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY2010-06-15 do dziś
1428 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW2010-06-15 do dziś
1528 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-15 do dziś
1631 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-06-15 do dziś
1731 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2010-06-15 do dziś
1831 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW2010-06-15 do dziś
1931 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-06-15 do dziś
2032 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2010-06-15 do dziś
2132 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2010-06-15 do dziś
2241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-06-15 do dziś
2341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-15 do dziś
2422 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2010-06-15 do dziś
2542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-06-15 do dziś
2642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-06-15 do dziś
2742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-06-15 do dziś
2842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-15 do dziś
2943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-06-15 do dziś
3043 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-06-15 do dziś
3143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-06-15 do dziś
3243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-06-15 do dziś
3343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-06-15 do dziś
3418 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2010-06-15 do dziś
3522 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-06-15 do dziś
3643 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-06-15 do dziś
3747 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
3847 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
3947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
4047 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
4147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
4247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-06-15 do dziś
4371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-06-15 do dziś
4458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-06-15 do dziś
4558 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2010-06-15 do dziś
4626 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2010-06-15 do dziś
4758 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-06-15 do dziś
4858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-06-15 do dziś
4958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-06-15 do dziś
5058 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2010-06-15 do dziś
5158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-06-15 do dziś
5259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-06-15 do dziś
5360 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2010-06-15 do dziś
5460 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2010-06-15 do dziś
5566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-06-15 do dziś
5616 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-06-15 do dziś
5726 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-06-15 do dziś
5818 11 Z DRUKOWANIE GAZET2010-06-15 do dziś
5963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-06-15 do dziś
6063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-06-15 do dziś
6162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-06-15 do dziś
6262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-06-15 do dziś
6362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-06-15 do dziś
6462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-06-15 do dziś
6563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2010-06-15 do dziś
6663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-15 do dziś
6773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-06-15 do dziś
6826 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-06-15 do dziś
6982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-06-15 do dziś
7093 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-06-15 do dziś
7193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2010-06-15 do dziś
7293 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-06-15 do dziś
7393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-06-15 do dziś
7493 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2010-06-15 do dziś
7593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-06-15 do dziś
7673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-06-15 do dziś
7773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-06-15 do dziś
7873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-06-15 do dziś
7926 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-06-15 do dziś
8073 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-06-15 do dziś
8182 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2010-06-15 do dziś
8256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-06-15 do dziś
8370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-06-15 do dziś
8470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-06-15 do dziś
8585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-15 do dziś
8685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-06-15 do dziś
8790 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-06-15 do dziś
8890 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-06-15 do dziś
8990 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2010-06-15 do dziś
9027 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2010-06-15 do dziś
9190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-06-15 do dziś
9268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-15 do dziś
9368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-15 do dziś
9468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-06-15 do dziś
9568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-06-15 do dziś
9647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
9747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
9847 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
9947 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
10047 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.12.2017 okres OD 11.02.2010 DO 31.12.20102018-04-30 do dziś
2data złożenia 28.12.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-30 do dziś
3data złożenia 28.12.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-30 do dziś
4data złożenia 28.12.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-30 do dziś
5data złożenia 28.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-30 do dziś
6data złożenia 28.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-30 do dziś
7data złożenia 15.01.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-15 do dziś
8data złożenia 15.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 30.11.20172019-01-15 do dziś
9data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.02.2010 DO 31.12.20102018-04-30 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 30.11.20172019-01-15 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji-PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU; -PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ I BADAWCZO-ROZWOJOWEJ NA RZECZ ROZWOJU NAUK SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH, TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH; -WSPIERANIE ROZWOJU E-USŁUG ORAZ TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH; -WSPIERANIE ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI; -WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SEGMENTU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW; -PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU RYNKU FINANSOWEGO; -PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WSPOMAGANIE ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW POSZUKUJĄCYCH ZEWNĘTRZNEGO KAPITAŁU NA RYNKU FINANSOWYM; -PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; -KRZEWIENIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; -WARUNKOWANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; -WSPIERANIE ROZWOJU I POPULARYZACJA POLSKIEJ MYŚLI NAUKOWEJ W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W POLSCE ORAZ UE; -WSPIERANIE ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH.2010-06-15 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów