„BOLD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000358223
Numer REGON: 340765707
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/12319/16/401]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOLD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2010-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica GŁOWACKIEGO nr domu 55 nr lokalu 26 kod pocztowy 85-717 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2010-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.05.2010 R., NOTARIUSZ VIOLETTA RATAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA VIOLETTY RATAJCZAK NOTARIUSZA W BYDGOSZCZY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 34, REPERTORIUM A NR 2398/2010.2010-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUNKHBAYAR2010-06-14 do dziś
2. ImionaNOROVSUREN2010-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000, - ZŁ2010-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLD2010-06-14 do dziś
2. ImionaCHINZORIG2010-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000, - ZŁ2010-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2010-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA), 2) WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA), 3) CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.2010-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUNKHBAYAR2010-06-14 do dziś
2. ImionaNOROVSUREN2010-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2010-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLD2010-06-14 do dziś
2. ImionaCHINZORIG2010-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2010-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2010-06-14 do dziś
213 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2010-06-14 do dziś
313 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-06-14 do dziś
413 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-14 do dziś
514 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2010-06-14 do dziś
614 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2010-06-14 do dziś
714 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2010-06-14 do dziś
814 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2010-06-14 do dziś
914 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2010-06-14 do dziś
1022 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-06-14 do dziś
1123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-06-14 do dziś
1210 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2010-06-14 do dziś
1323 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2010-06-14 do dziś
1432 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2010-06-14 do dziś
1541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-14 do dziś
1643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-06-14 do dziś
1743 31 Z TYNKOWANIE2010-06-14 do dziś
1843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-06-14 do dziś
1943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-06-14 do dziś
2043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-06-14 do dziś
2143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-06-14 do dziś
2243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-06-14 do dziś
2311 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH2010-06-14 do dziś
2443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-06-14 do dziś
2545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-06-14 do dziś
2645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-06-14 do dziś
2746 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-06-14 do dziś
2846 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2010-06-14 do dziś
2946 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-06-14 do dziś
3046 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2010-06-14 do dziś
3146 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-06-14 do dziś
3246 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-06-14 do dziś
3346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-06-14 do dziś
3411 05 Z PRODUKCJA PIWA2010-06-14 do dziś
3546 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-06-14 do dziś
3646 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-06-14 do dziś
3746 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-06-14 do dziś
3846 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-06-14 do dziś
3946 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-06-14 do dziś
4046 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2010-06-14 do dziś
4146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-06-14 do dziś
4247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-06-14 do dziś
4347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-14 do dziś
4447 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-14 do dziś
4511 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2010-06-14 do dziś
4647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-14 do dziś
4747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-14 do dziś
4847 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-14 do dziś
4947 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-14 do dziś
5047 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-14 do dziś
5147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-14 do dziś
5247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-14 do dziś
5347 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-14 do dziś
5447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-14 do dziś
5547 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-06-14 do dziś
5613 20 A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH2010-06-14 do dziś
5747 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-06-14 do dziś
5847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-06-14 do dziś
5947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-06-14 do dziś
6049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-06-14 do dziś
6149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-06-14 do dziś
6251 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2010-06-14 do dziś
6355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-06-14 do dziś
6455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-06-14 do dziś
6555 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-06-14 do dziś
6656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-06-14 do dziś
6713 20 B PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH2010-06-14 do dziś
6856 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-06-14 do dziś
6956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-06-14 do dziś
7056 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-06-14 do dziś
7156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-06-14 do dziś
7259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-06-14 do dziś
7359 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-06-14 do dziś
7474 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-06-14 do dziś
7578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-06-14 do dziś
7678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-06-14 do dziś
7778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-06-14 do dziś
7813 20 C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2010-06-14 do dziś
7979 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2010-06-14 do dziś
8079 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-06-14 do dziś
8179 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-06-14 do dziś
8279 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-06-14 do dziś
8379 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2010-06-14 do dziś
8481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-06-14 do dziś
8581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-06-14 do dziś
8681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-06-14 do dziś
8782 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-06-14 do dziś
8896 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2010-06-14 do dziś
8913 20 D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN2010-06-14 do dziś
9086 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2010-06-14 do dziś
9186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2011 okres 07.05.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-18 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.05.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-18 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.05.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-18 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY Z DNIA 23.06.2022 R. SYGN. BY XIII NS-REJ KRS 12319/16/401 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 25D USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM. , 23.06.2022 2.2022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów