CURANDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000357948
Numer REGON: 221029573
Numer NIP: 5862254669
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/449347/22/416]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURANDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2022-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. STAROWIEJSKA nr domu 16 nr lokalu 2 kod pocztowy 81-356 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2022-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCURANDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ ŚLĄSK2022-09-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina ZAWIERCIE miejscowość ZAWIERCIE2022-09-01 do dziś
3. Adresmiejscowość ZAWIERCIE ulica UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 119 kod pocztowy 42-400 poczta ZAWIERCIE kraj POLSKA 2022-09-01 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1REPERTORIUM A NR 1780/2010, 23.03.2010 R., KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA MACIĄG, IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ, GDYNIA, 11.05.2010 R., NOTARIUSZ EWA PANC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 1171/2010, 24.05.2010 R., NOTARIUSZ EWA PANC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 1295/2010, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI -TEKST JEDNOLITY.2010-06-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2393/2010 WYSTAWIONY W DNIU 22.09.2010 PRZEZ NOTARIUSZ EWĘ PANC KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU WRZESZCZU PRZY ULICY PNIEWSKIEGO 6/2, DODANO PKT 5 W PARAGRAFIE 6; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2010-10-08 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.02.2012 R., REPERTORIUM A NR 426/2012, NOTARIUSZ EWA PANC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. PNIEWSKIEGO 6/2, 80-246 GDAŃSK, ZMIANA: PAR. 7, PAR. 16 UST. 2 I 3, PAR. 9 TJ. DODANO DO PAR. 9 USTĘPY: 5, 6 I 7, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2012-03-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.05.2022R., REPERTORIUM A NR 1975/2012, NOTARIUSZ KATARZYNA NOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 11, 42-400 ZAWIERCIE , ZMIANA: PAR.1, PAR.6, PAR.10 , PAR 13, PAR.17 UST 4 , UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLA2013-01-18 do dziś
2. ImionaKAROL PAWEŁ2013-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3068 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 153.400,00 ZŁ2013-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego154950,00 ZŁ2012-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1149950,00 ZŁ2012-03-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLA2017-06-21 do dziś
2. ImionaKAROL PAWEŁ2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-06-02 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2022-09-01 do dziś
269 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2022-09-01 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2022-09-01 do dziś
478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2022-09-01 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-09-01 do dziś
685 EDUKACJA2022-09-01 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2022-09-01 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-13 do dziś
2data złożenia 02.04.2013 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112013-04-29 do dziś
3data złożenia 28.05.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-21 do dziś
4data złożenia 28.05.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-21 do dziś
5data złożenia 28.05.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-21 do dziś
6data złożenia 28.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
7data złożenia 19.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
8data złożenia 15.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-15 do dziś
9data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-24 do dziś
10data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-21 do dziś
11data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-04-13 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112013-04-29 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-21 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-04-13 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112013-04-29 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-21 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów