EXCLUSIVE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000357461
Numer REGON: 121181930
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-22
Sygnatura akt[RDF/301526/21/595]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121181930 NIP 67723402712011-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCLUSIVE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KUPA nr domu 3 nr lokalu 13 kod pocztowy 31-057 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.03.2010 R., NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. KARMELICKIEJ 68, REP. A NR 6501/2010.2010-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRO2014-02-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały483 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.150,00 ZŁ2017-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRO2015-07-16 do dziś
2. ImionaJAN2015-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały644 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.200,00 ZŁ2017-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRO2015-07-16 do dziś
2. ImionaBOŻENNA2015-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały644 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.200,00 ZŁ2017-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASTA KARSKA2015-07-16 do dziś
2. ImionaIZABELLA2015-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały644 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.200,00 ZŁ2017-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego128800,00 ZŁ2017-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2010-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRO2011-04-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2011-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2010-06-01 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-06-01 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-06-01 do dziś
411 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2010-06-01 do dziś
511 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2010-06-01 do dziś
646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2015-07-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-16 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-05-17 do dziś
2data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-05-17 do dziś
3data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-05-17 do dziś
4data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-17 do dziś
5data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-17 do dziś
6data złożenia 14.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-28 do dziś
7data złożenia 05.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-05 do dziś
8data złożenia 05.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
9data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-22 do dziś
10data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-05-17 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-05-17 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-05-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-22 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-05-17 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-05-17 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-05-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów