BPO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000357355
Numer REGON: 142426750
Numer NIP: 5252482455
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-04-13
Sygnatura akt[RDF/376536/22/828]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 525 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.04.2010 R., MONIKA SZULADZIŃSKA -ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA NOTARIUSZA CZESŁAWY KOŁCUN, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 W WARSZAWIE, REP. A NR 5044/20102010-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACHNIK2010-05-26 do dziś
2. ImionaBARTOSZ REMIGIUSZ2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH2010-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULICH2010-05-26 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ GRZEGORZ2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH2010-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-26 do dziś
3
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUAB ALNA2021-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ2021-02-01 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISCHOFF2021-02-01 do dziś
2. ImionaANNA2021-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2021-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2010-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2010-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISCHOFF2021-02-01 do dziś
2. ImionaANNA2021-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULICH2010-05-26 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ GRZEGORZ2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUZINSKAS2010-05-26 do dziś
2. ImionaDARIUS2010-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACHNIK2010-05-26 do dziś
2. ImionaBARTOSZ REMIGIUSZ2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-05-26 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-05-26 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-05-26 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-05-26 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-05-26 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-05-26 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-05-26 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-05-26 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-26 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2011 okres ZA 2010 R.2011-07-21 do dziś
2data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
3data złożenia 14.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-03 do dziś
4data złożenia 15.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
5data złożenia 02.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
6data złożenia 25.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
8data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
9data złożenia 19.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
10data złożenia 05.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-05 do dziś
11data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2010 R.2011-07-21 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-05 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2010 R.2011-07-21 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-05 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów