VANEL VKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000356957
Numer REGON: 021262710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-01-14
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/382/21/678]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 61520186642013-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVANEL VKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina KOSTRZYN NAD ODRĄ miejscowość KOSTRZYN NAD ODRĄ2016-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSTRZYN NAD ODRĄ ulica AL. MILENIJNA nr domu 13 kod pocztowy 66-470 poczta KOSTRZYN NAD ODRĄ kraj POLSKA 2016-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.04.2010 R, ASESOR NOTARIALNY PIOTR PAWEŁ PAUTER, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KINGI ORŁOWSKIEJ-DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA KINGA ORŁOWSKA-DUDEK WE WROCŁAWIU, UL. KURZY TARG 5, REP. A NR 1247/2010.2010-05-19 do dziś
215.02.2016 R. NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WAŁBRZYSKA 9D, REP.A NR 349/2016, ZMIENIONO §1 UST.1,2,3 ORAZ §2 UST.1.2016-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVANEL2010-05-19 do dziś
2. ImionaPIERRE MARIE GABRIEL2010-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2010-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-19 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-05-19 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-05-19 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-05-19 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-05-19 do dziś
625 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2016-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-14 do dziś
246 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2016-04-14 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2013 okres 19.05.2010-31.12.20102013-08-23 do dziś
2data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-08-23 do dziś
3data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-23 do dziś
4data złożenia 06.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
5data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
6data złożenia 11.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-30 do dziś
7data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.05.2010-31.12.20102013-08-23 do dziś
201.01.2011-31.12.20112013-08-23 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.05.2010-31.12.20102013-08-23 do dziś
201.01.2011-31.12.20112013-08-23 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji17.12.2020R. ALEKSANDRA GONTARZ ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZ BARBARY WOLSKIEJ KANCELARIA NOTARIALNA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ REPERTORIUM A NR 10865/2020 , 17.12.20202021-01-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2021-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoVANEL2021-01-14 do dziś
2. ImionaPIERRE MARIE GABRIEL2021-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności17.12.2020R. ALEKSANDRA GONTARZ ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZ BARBARY WOLSKIEJ KANCELARIA NOTARIALNA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ REPERTORIUM A NR 10865/2020 , 17.12.20202021-01-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów