APVACUUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000356505
Numer REGON: 301439770
Numer NIP: 7773161855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-05-10
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/13675/24/92]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPVACUUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość SUCHY LAS2010-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SUCHY LAS ulica KLONOWA nr domu 24 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA 2010-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.04.2010 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM CENDROWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, REP. A NR 8180/2010.2010-05-18 do dziś
219.03.2021 R., REP. A NR 699/2021, NOTARIUSZ RAFAŁ SZCZEPAŃSKI, UCHYLONO CAŁĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE, KTÓRE STANOWI TAKŻE TEKST JEDNOLITY UMOWY.2021-07-27 do dziś
322.04.2024 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 1107/2024, NOTARIUSZ PAWEŁ GRUCHOT, KANCELARIA NOTARIALNA W SUCHYM LESIE, ZMIENIONO § 6 UST. ORAZ § 8; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2024-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJOCH2010-05-18 do dziś
2. ImionaARTUR EDMUND2010-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2010-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĄTOWSKI2010-05-18 do dziś
2. ImionaPIOTR LESZEK2010-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH2010-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKI2021-07-27 do dziś
2. ImionaKAROL2021-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2021-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJOCH2010-05-18 do dziś
2. ImionaARTUR EDMUND2010-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKĄTOWSKI2010-05-18 do dziś
2. ImionaPIOTR LESZEK2010-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-05-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-05-18 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-05-18 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-05-18 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-18 do dziś
546 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-05-18 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-05-18 do dziś
733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-05-18 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-05-18 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-05-18 do dziś
1028 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2024-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-21 do dziś
2data złożenia 26.06.2012 okres ROK 20112012-06-28 do dziś
3data złożenia 01.07.2013 okres ROK 20122013-07-22 do dziś
4data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
5data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
6data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
8data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
9data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
10data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
11data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
12data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
13data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2011-07-21 do dziś
2ROK 20112012-06-28 do dziś
3ROK 20122013-07-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 ROK2011-07-21 do dziś
2ROK 20112012-06-28 do dziś
3ROK 20122013-07-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów