HILFESERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000356443
Numer REGON: 301435370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/279148/21/407]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILFESERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość CHYBY2010-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość CHYBY ulica CEDROWA nr domu 19 kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2010-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.2010 R., NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3483/2010.2010-05-13 do dziś
213.07.2011 R., REP. A NR 5674/2011, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2011-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2010-05-13 do dziś
2. ImionaIRENA2010-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2010-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2010-05-13 do dziś
2. ImionaSTELLA MARIA2010-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2010-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
2data złożenia 22.10.2013 okres 20122013-11-20 do dziś
3data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-30 do dziś
4data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-30 do dziś
5data złożenia 23.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-24 do dziś
6data złożenia 23.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-24 do dziś
7data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
8data złożenia 04.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-04 do dziś
9data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
220122013-11-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
220122013-11-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY Z DNIA 17.11.2020 R., NOTARIUSZ MARZENA DRYNKOWSKA-SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ROKIETNICY PRZY UL. FRANCUSKIEJ 15/2, REP. A NR 114/2020, 17.11.20202021-01-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2021-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWIŚNIEWSKA2021-01-18 do dziś
2. ImionaSTELLA MARIA2021-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY Z DNIA 17.11.2020 R., NOTARIUSZ MARZENA DRYNKOWSKA-SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ROKIETNICY PRZY UL. FRANCUSKIEJ 15/2, REP. A NR 114/2020, 17.11.20202021-01-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów