A-Z CARGO SPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-02-24 godz. 16:55:42
Numer KRS: 0000356359
Numer REGON: 301393475
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-07-06
Sygnatura akt[RDF/219152/20/362]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301393475 NIP 61821166382010-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z CARGO SPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ2010-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica CHOPINA nr domu 23 nr lokalu 108/203 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2012-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.04.2010 R., NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 3611/20102010-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUCZMAL2010-05-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2010-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.700,00 ZŁ2010-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2010-05-13 do dziś
210 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2010-05-13 do dziś
359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-05-13 do dziś
459 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-05-13 do dziś
559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-05-13 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-05-13 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-05-13 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-05-13 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-05-13 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-05-13 do dziś
1163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-13 do dziś
1264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-05-13 do dziś
1310 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-05-13 do dziś
1464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-05-13 do dziś
1564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-05-13 do dziś
1666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-05-13 do dziś
1768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-05-13 do dziś
1868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-05-13 do dziś
1968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-05-13 do dziś
2068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-05-13 do dziś
2170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-05-13 do dziś
2270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-05-13 do dziś
2371 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2010-05-13 do dziś
2410 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2010-05-13 do dziś
2571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-05-13 do dziś
2673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-05-13 do dziś
2773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-05-13 do dziś
2873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-05-13 do dziś
2974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-05-13 do dziś
3074 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-05-13 do dziś
3174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-13 do dziś
3277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-05-13 do dziś
3377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-13 do dziś
3477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-05-13 do dziś
3510 42 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-05-13 do dziś
3677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-13 do dziś
3777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-05-13 do dziś
3878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-05-13 do dziś
3978 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-05-13 do dziś
4078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-05-13 do dziś
4179 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2010-05-13 do dziś
4279 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-05-13 do dziś
4379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-05-13 do dziś
4479 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-05-13 do dziś
4579 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2010-05-13 do dziś
4610 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2010-05-13 do dziś
4779 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-13 do dziś
4880 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2010-05-13 do dziś
4981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-05-13 do dziś
5081 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-05-13 do dziś
5181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-05-13 do dziś
5281 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-05-13 do dziś
5381 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-05-13 do dziś
5482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-05-13 do dziś
5582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-05-13 do dziś
5682 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2010-05-13 do dziś
5710 52 Z PRODUKCJA LODÓW2010-05-13 do dziś
5882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-05-13 do dziś
5982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-05-13 do dziś
6082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-13 do dziś
6185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-05-13 do dziś
6285 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2010-05-13 do dziś
6385 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2010-05-13 do dziś
6485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-13 do dziś
6585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-05-13 do dziś
6690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-05-13 do dziś
6793 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-05-13 do dziś
6810 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2010-05-13 do dziś
6993 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2010-05-13 do dziś
7093 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-05-13 do dziś
7193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-05-13 do dziś
7296 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-05-13 do dziś
7310 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2010-05-13 do dziś
7410 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2010-05-13 do dziś
7510 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2010-05-13 do dziś
7601 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2010-05-13 do dziś
7710 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2010-05-13 do dziś
7810 81 Z PRODUKCJA CUKRU2010-05-13 do dziś
7910 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2010-05-13 do dziś
8010 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2010-05-13 do dziś
8110 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2010-05-13 do dziś
8210 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2010-05-13 do dziś
8310 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2010-05-13 do dziś
8410 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-13 do dziś
8510 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2010-05-13 do dziś
8610 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2010-05-13 do dziś
8702 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2010-05-13 do dziś
8811 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2010-05-13 do dziś
8911 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH2010-05-13 do dziś
9011 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH2010-05-13 do dziś
9111 05 Z PRODUKCJA PIWA2010-05-13 do dziś
9211 06 Z PRODUKCJA SŁODU2010-05-13 do dziś
9311 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2010-05-13 do dziś
9416 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2010-05-13 do dziś
9516 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-05-13 do dziś
9618 11 Z DRUKOWANIE GAZET2010-05-13 do dziś
9718 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-05-13 do dziś
9802 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2010-05-13 do dziś
9918 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-05-13 do dziś
10018 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2010-05-13 do dziś
10118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-05-13 do dziś
10232 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2010-05-13 do dziś
10332 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-13 do dziś
10438 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2010-05-13 do dziś
10538 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-05-13 do dziś
10641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-05-13 do dziś
10741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-05-13 do dziś
10843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-05-13 do dziś
10910 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2010-05-13 do dziś
11043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-05-13 do dziś
11145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-05-13 do dziś
11245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-13 do dziś
11346 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-05-13 do dziś
11446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-05-13 do dziś
11546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-05-13 do dziś
11646 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2010-05-13 do dziś
11746 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2010-05-13 do dziś
11846 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-05-13 do dziś
11946 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-05-13 do dziś
12010 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2010-05-13 do dziś
12146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-05-13 do dziś
12246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-05-13 do dziś
12346 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2010-05-13 do dziś
12446 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-05-13 do dziś
12546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-05-13 do dziś
12646 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-05-13 do dziś
12746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-05-13 do dziś
12846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-05-13 do dziś
12947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-05-13 do dziś
13047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-13 do dziś
13110 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2010-05-13 do dziś
13247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-13 do dziś
13347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-13 do dziś
13447 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-13 do dziś
13547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-13 do dziś
13647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-13 do dziś
13747 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-13 do dziś
13847 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-05-13 do dziś
13947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-05-13 do dziś
14049 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-05-13 do dziś
14149 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2010-05-13 do dziś
14210 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2010-05-13 do dziś
14349 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-05-13 do dziś
14449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-05-13 do dziś
14549 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-05-13 do dziś
14652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-05-13 do dziś
14752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-05-13 do dziś
14852 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-05-13 do dziś
14952 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-05-13 do dziś
15053 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-05-13 do dziś
15155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-05-13 do dziś
15255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-05-13 do dziś
15310 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2010-05-13 do dziś
15456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-05-13 do dziś
15556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-05-13 do dziś
15656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-05-13 do dziś
15756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-05-13 do dziś
15856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-05-13 do dziś
15958 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-05-13 do dziś
16058 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-05-13 do dziś
16158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-05-13 do dziś
16258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-05-13 do dziś
16359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2011 okres 01.04.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
2data złożenia 10.04.2012 okres 01.01.2011R. -31.12.2011R.2012-04-20 do dziś
3data złożenia 27.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-06 do dziś
4data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5data złożenia 23.11.2018 okres OD 31.12.2015 DO 31.12.20162019-02-22 do dziś
6data złożenia 05.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-05 do dziś
7data złożenia 05.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
8data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
201.01.2011R. -31.12.2011R.2012-04-20 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5OD 31.12.2015 DO 31.12.20162019-02-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
201.01.2011R. -31.12.2011R.2012-04-20 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
5OD 31.12.2015 DO 31.12.20162019-02-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.01.2015R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.01.2015R., NOTARIUSZ KLAUDIA KUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 830/20152015-07-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR PAWEŁ DUCZMAL JEDNOOSOBOWO2015-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDUCZMAL2015-07-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2015-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności30.01.2015R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.01.2015R., NOTARIUSZ KLAUDIA KUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 830/20152015-07-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów