POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000356197
Numer REGON: 142383353
Numer NIP: 1251564568
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/523444/23/852]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142383353 NIP 12515645682012-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC KONSTYTUCJI nr domu 5 nr lokalu 7 kod pocztowy 00-657 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126 MARCA 2010 R., KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. POSTĘPU 5A; 02-676 WARSZAWA, REP. A 16038/2010 ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI Z DNIU 19 KWIETNIA 2010 R., KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE UL. POSTĘPU 5A; 02-676 WARSZAWA, REP. A 18379/20102010-05-14 do dziś
219.10.2012 R., REPERTORIUMA NR 38010/2012, KRZYSZTOF NURKOWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. POSTĘPU 18B, 02-676 WARSZAWA, ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 7, PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI2012-11-30 do dziś
321.11.2014R., REPERTORIUM A NR 37853/2014, ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ DĄBROWA, ZASTĘPCA KRZYSZTOFA NURKOWSKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL.POSTEPU 18 B, 02-676 WARSZAWA - ZMIENIONO PAR.1, PAR.2 I PAR.19 UST.2 UMOWY SPÓŁKI; DODANO PAR.7 UST.1 PKT 52 (1) I PKT 52 (2) UMOWY SPÓŁKI2015-01-08 do dziś
422.06.2020 R., REP. A NR 426/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI.2020-12-08 do dziś
505.10.2022 R., REP. A NR 2034/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA CZAYKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2023-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄDRY2019-05-28 do dziś
2. ImionaROBERT2019-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.155 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 157.750,00 ZŁ2023-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-28 do dziś
2
3. Numer PESEL\REGON3694480742019-05-28 do dziś
4. Numer KRS0000721621 2019-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 217.250 ZŁOTYCH2020-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-28 do dziś
3
3. Numer PESEL\REGON3699750232019-05-28 do dziś
4. Numer KRS0000739009 2019-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.478 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 173.900 ZŁOTYCH2020-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-28 do dziś
4
3. Numer PESEL\REGON3699746502019-05-28 do dziś
4. Numer KRS0000738997 2019-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.478 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 173.900 ZŁOTYCH2020-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-28 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3694480742022-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000960092 2022-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.931 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 246.550,00 ZŁ2023-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-01 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTTBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3699750232022-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000959945 2022-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.947 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 197.350,00 ZŁ2023-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-01 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEQUILIBRIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3699746502022-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000980191 2022-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.947 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 197.350,00 ZŁ2023-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego800000,00 ZŁ2023-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST SAMODZIELNIE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU, WICEPREZESA ZARZĄDU, DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA.2010-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2020-10-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMIKOŁAJCZYK2022-09-09 do dziś
2. ImionaPIOTR ŁUKASZ2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-09 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-09-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-01-08 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-01-08 do dziś
318 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2015-01-08 do dziś
424 1 PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH2015-01-08 do dziś
528 4 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2015-01-08 do dziś
633 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2015-01-08 do dziś
739 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2015-01-08 do dziś
846 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2015-01-08 do dziś
964 91 Z LEASING FINANSOWY2015-01-08 do dziś
1077 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2015-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.12.2013 okres 14.05.2010-31.12.20102013-12-31 do dziś
2data złożenia 03.12.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-12-31 do dziś
3data złożenia 03.12.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-12-31 do dziś
4data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
5data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
6data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
12data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
13data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
14data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
15data złożenia 31.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
16data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.05.2010-31.12.20102013-12-31 do dziś
201.01.2011-31.12.20112013-12-31 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-12-31 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.05.2010-31.12.20102013-12-31 do dziś
201.01.2011-31.12.20112013-12-31 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-12-31 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów