DOKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000355956
Numer REGON: 160328742
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-03-22
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/2397/21/146]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2010-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica KATOWICKA nr domu 39 kod pocztowy 45-061 poczta OPOLE kraj POLSKA 2010-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.04.2010 R., NOTARIUSZ LUCYNA LEWEK-PORZYCKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 1089/20102010-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘŻAŁA2010-05-06 do dziś
2. ImionaBARBARA ELŻBIETA2010-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2010-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWICKA STĘŻAŁA2010-05-06 do dziś
2. ImionaANNA2010-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2010-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-05-06 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-05-06 do dziś
346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-05-06 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-05-06 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-05-06 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-05-06 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-05-06 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-05-06 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-05 do dziś
2data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
3data złożenia 11.12.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-15 do dziś
4data złożenia 11.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-15 do dziś
5data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
6data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-03 do dziś
7data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-03 do dziś
8data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-03 do dziś
9data złożenia 17.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-18 do dziś
10data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010-31.12.20102011-08-05 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-03 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-03 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-03 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-01 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010-31.12.20102011-08-05 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-15 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-03 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 4/2020 Z DNIA 22.10.2020R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 22.10.2020R, REP. A NR 7469/2020, KN W.MYGA, I. FRĄSZCZAK W OPOLU, 22.10.20202020-11-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE, BEZ OGRANICZEŃ2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSTĘŻAŁA2020-11-10 do dziś
2. ImionaJACEK RYSZARD2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 4/2020 Z DNIA 22.10.2020R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 22.10.2020R, REP. A NR 7469/2020, KN W.MYGA, I. FRĄSZCZAK W OPOLU, 22.10.20202020-11-10 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów