AQUA VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000355563
Numer REGON: 142412333
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-11-14
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/10680/23/192]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142412333 NIP 52524782872011-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2019-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 27 kod pocztowy 85-079 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2019-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.04.2010 R., TOMASZ MARKUSZEWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY FARION, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, MAŁGORZATA FARION, WARSZAWA, UL. BONIFRATERSKA 6, REP. A NR 3010/20102010-04-30 do dziś
220.03.2012 R., REP. A NR 1980/2012, NOTARIUSZ MAŁGORZATA FARION, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ -MAGIERA, MAŁGORZATA FARION, UL. STAWKI 2A LOK. 4, 00-193 WARSZAWA ZMIANA: § 8 UST. 8.4., § 9 UST. 9.1., § 12, § 14 UST. 14.2., § 14 UST. 14.4., USUNIĘTY: § 9 UST. 9.3., § 9 UST. 9.4., § 14 UST. 14.5., §20, §21, ZMIANA JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: DOTYCHCZASOWY § 9 UST. 9.5 ZASTĘPUJE SIĘ § 9 UST. 9.3., DOTYCHCZASOWY § 14 UST. 14.6. ZASTĘPUJE SIĘ § 14 UST. 14.5., DOTYCHCZASOWY § 21 ZASTĘPUJE SIĘ § 19, DOTYCHCZASOWY § 22 ZASTĘPUJE SIĘ § 20, DOTYCHCZASOWY § 23 ZASTĘPUJE SIĘ § 21.2012-04-03 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 05.09.2012 R., REP. A NR 2373/2012, PRZEZ NOTARIUSZA W KRAKOWIE PAWŁA WIATERA. UCHWAŁĄ NR 1 ZMIENIONO § 8.1 UCHWAŁĄ NR 2 ZMIENIONO § 8.4, § 9, § 12, § 14, § 162013-01-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU, REP. A NR 7659/2014, NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŚW. TERESY 12/2 ZMIANA § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2014-12-15 do dziś
502.02.2015 R., NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŚW. TERESY 12/2, REP. A NR 904/2015, ZMIANA § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-11 do dziś
630.06.2015 R., REP. A NR 5680/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA MAZUR-KUŁAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MAZUR-KUŁAKOWSKA,MACIEJ KUŁAKOWSKI, MARCIN SOLAK SPÓŁKA CYWILNA KRAKÓW, ZMIANA § 8 UST.1 ORAZ § 14 UST. 4.2015-10-22 do dziś
701.02.2016 R., REP. A NR 751/2016, NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 8 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2016-05-09 do dziś
808.04.2016 R. - PAWEŁ WIATER - NOTARIUSZ W KRAKOWIE, REP. A NR 833/2016 - ZMIENIONO § 3, 21.09.2016 R. - AGNIESZKA MAZUR-KOŁAKOWSKA - NOTARIUSZ W KRAKOWIE, REP. A NR 7592/2016 - ZMIENIONO § 8 UST. 1.2016-12-15 do dziś
917.09.2019 R., REP. A NR 7985/2019, NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I NADANIA JEJ NOWEGO BRZMIENIA2019-10-01 do dziś
1030.09.2019 R. REPERTORIUM A NR 9419/2019 NOTARIUSZ MARCIN SATORA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE MARCIN SATORA UL. KRÓLEWSKA 57 ZMIANA § 82020-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODGÓRSKI2019-10-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2019-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32794 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1639700 ZŁ2023-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2020-03-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ROMAN2020-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32794 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1639700 ZŁ2020-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2020-03-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2020-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32794 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1639700 ZŁ2020-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4919100,00 ZŁ2020-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 ZŁ2014-12-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI 1 REPREZENOTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKI2020-03-16 do dziś
2. ImionaMATEUSZ TEODOR2020-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-30 do dziś
271 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-04-30 do dziś
372 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-04-30 do dziś
435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-02-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-04-14 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-04-14 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2022-04-14 do dziś
468 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-04-14 do dziś
574 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2022-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 08.04.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
2data złożenia 08.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-11 do dziś
3data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
4data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
5data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-11 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
10data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
11data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
12data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
13data złożenia 20.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.04.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-05-11 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-23 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.04.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-05-11 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów