BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000354808
Numer REGON: 021238521
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2016-12-05
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/14992/16/910]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021238521 NIP 88717908602011-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość BIAŁA NYSKA2015-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁA NYSKA ulica UL. PARKOWA nr domu 1 nr lokalu 4 kod pocztowy 48-303 poczta NYSA kraj POLSKA 2015-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W NYSIE2010-04-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA2010-04-22 do dziś
3. Adresmiejscowość NYSA ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 62 nr lokalu 105 kod pocztowy 48 -300 poczta NYSA kraj POLSKA 2010-04-22 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.03.2010 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. RUSKIEJ 3/4 WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 4833/2010;2010-04-22 do dziś
210.10.2014 R. NOTARIUSZ JAN MAREK STĄCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH, UL. KOLEJOWA NR 1, REP. A NR 2281/2014, ZMIENIONO: §3.2015-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2010-04-22 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2010-04-22 do dziś
2. ImionaDANIEL FRANCISZEK2010-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKÓW2010-04-22 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JANUSZ2010-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2010-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 ZŁ2010-04-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ŁĄCZNIE TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM;2010-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2010-04-22 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-04-22 do dziś
246 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-04-22 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-04-22 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-04-22 do dziś
546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-04-22 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-04-22 do dziś
746 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2010-04-22 do dziś
846 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-04-22 do dziś
946 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-04-22 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-04-22 do dziś
1147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-04-22 do dziś
1246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-04-22 do dziś
1347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-04-22 do dziś
1458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-04-22 do dziś
1562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-04-22 do dziś
1662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-04-22 do dziś
1762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-04-22 do dziś
1863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-04-22 do dziś
1950 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2010-04-22 do dziś
2046 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-04-22 do dziś
2146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-04-22 do dziś
2246 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-04-22 do dziś
2346 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-04-22 do dziś
2446 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2010-04-22 do dziś
2546 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-04-22 do dziś
2646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-04-22 do dziś
2746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-04-22 do dziś
2846 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-04-22 do dziś
2946 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-04-22 do dziś
3046 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-04-22 do dziś
3146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2010-04-22 do dziś
3246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-04-22 do dziś
3346 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2010-04-22 do dziś
3446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-04-22 do dziś
3546 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-04-22 do dziś
3646 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-04-22 do dziś
3746 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-04-22 do dziś
3846 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-04-22 do dziś
3949 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-04-22 do dziś
4052 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-04-22 do dziś
4152 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2010-04-22 do dziś
4249 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-04-22 do dziś
4350 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2010-04-22 do dziś
4446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-04-22 do dziś
4546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-04-22 do dziś
4646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-04-22 do dziś
4746 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-04-22 do dziś
4846 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2010-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2011 okres 12.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
3data złożenia 24.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-21 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
5data złożenia 24.10.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-05 do dziś
6data złożenia 24.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
201.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-21 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-05 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
201.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-12-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów