LA DEHESA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000353806
Numer REGON: 142366998
Numer NIP: 1132795379
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/35171/22/133]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA DEHESA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ZAGÓJSKA nr domu 10/12 nr lokalu 56 kod pocztowy 04-101 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.03.2010 R., REP. A NR 1458/2010, NOTARIUSZ IZABELA SOROKO-BORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SMOLNA 20 LOK. 5/62010-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUS PAWEL GROUP S.L. UNIPERSONAL2010-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2010-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODRIGUEZ DE GORTAZAR ALONSO-VILLALOBOS2010-04-12 do dziś
2. ImionaALFONSO2010-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2010-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2010-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODRIGUEZ DE GORTAZAR ALONSO-VILLALOBOS2010-04-12 do dziś
2. ImionaALFONSO2010-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2010-04-12 do dziś
210 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO2010-04-12 do dziś
310 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-04-12 do dziś
413 2 PRODUKCJA TKANIN2010-04-12 do dziś
513 3 WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2010-04-12 do dziś
613 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-04-12 do dziś
714 1 PRODUKCJA ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH2010-04-12 do dziś
814 2 PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2010-04-12 do dziś
914 3 PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ2010-04-12 do dziś
1018 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2010-04-12 do dziś
1118 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-04-12 do dziś
1201 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2010-04-12 do dziś
1330 1 PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI2010-04-12 do dziś
1441 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-04-12 do dziś
1541 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-12 do dziś
1642 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-04-12 do dziś
1743 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-04-12 do dziś
1843 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-04-12 do dziś
1943 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-04-12 do dziś
2043 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2010-04-12 do dziś
2146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-04-12 do dziś
2246 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2010-04-12 do dziś
2301 3 ROZMNAŻANIE ROŚLIN2010-04-12 do dziś
2446 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-04-12 do dziś
2546 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-04-12 do dziś
2646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-04-12 do dziś
2746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-04-12 do dziś
2846 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-04-12 do dziś
2947 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-12 do dziś
3047 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-12 do dziś
3147 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-12 do dziś
3247 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-12 do dziś
3347 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-04-12 do dziś
3401 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2010-04-12 do dziś
3547 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-04-12 do dziś
3649 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2010-04-12 do dziś
3749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-04-12 do dziś
3852 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-04-12 do dziś
3952 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-04-12 do dziś
4053 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-04-12 do dziś
4155 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-04-12 do dziś
4255 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-04-12 do dziś
4355 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-04-12 do dziś
4456 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-04-12 do dziś
4501 5 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2010-04-12 do dziś
4656 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-04-12 do dziś
4756 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-04-12 do dziś
4868 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-12 do dziś
4968 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-12 do dziś
5068 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-04-12 do dziś
5173 1 REKLAMA2010-04-12 do dziś
5274 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-04-12 do dziś
5378 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-04-12 do dziś
5478 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-04-12 do dziś
5578 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-04-12 do dziś
5601 7 ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2010-04-12 do dziś
5779 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-04-12 do dziś
5879 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-04-12 do dziś
5981 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-04-12 do dziś
6081 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2010-04-12 do dziś
6181 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-04-12 do dziś
6282 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-04-12 do dziś
6382 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-12 do dziś
6403 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2010-04-12 do dziś
6510 2 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2010-04-12 do dziś
6610 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów