3DEMAND IBMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000353576
Numer REGON: 021229404
Numer NIP: 8942997598
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/448266/22/823]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021229404 NIP 89429975982013-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa3DEMAND IBMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość BŁONIE2017-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BŁONIE ulica UL. MASZYNOWA nr domu 1 kod pocztowy 55-330 poczta MIĘKINIA kraj POLSKA 2017-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.03.2010 R., NOTARIUSZ PAWEŁ GANDŻA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4/1, REP. A NR 858/20102010-04-09 do dziś
229.06.2010 R., NOTARIUSZ JOANNA KAWECKA-PYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. B. PRUSA, REPERTORIUM A NR 2203/2010 ZMIENIONO § 4 ORAZ § 5 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2010-07-30 do dziś
305.02. 2013 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 1622/2013 NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI Z KANCELARII TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W TEN SPOSÓB, ŻE § § 1 - 19 OTRZYMUJĄ OZNACZENIE § § 1 - 20 POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ.2013-04-16 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.09.2016 R., REP. A NR 17826/2016, NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SP.P UL. ZAOLZIAŃSKA 4 WROCŁAW, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI INTEGART INVEST IBMT SP. Z O. O. SP. K. WE WROCŁAWIU, TJ. ZMIENIONO UST. 3 W § 3 ORAZ PO § 9 DODANO § 9A.2017-01-24 do dziś
504.05.2021 R., REP. A NR 11697/2021, NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4. ZMIENIONO § 2, § 4, § 5, § 6, § 9, § 10, § 16, § 19 UMOWY SPÓŁKI INTEGART INVEST IBMT SP. Z O.O. SP. K. W BŁONIU ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-06-08 do dziś
617.12.2021 R., REP. A NR 35729/2021, NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSCY& KLIMZA-CIEJPA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4. ZMIENIONO § 4, § 10 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2022-01-04 do dziś
722.04.2022 R. REP. A NR 10810/2022, NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSCY& KLIMZA-CIEJPA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 145 LOK. U1, WROCŁAW. ZMIENIONO § 4, § 5, § 6 UST. 1, § 9 , § 10, § 19 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWARD JAROSZ2010-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
11. Wartość wkładu wniesionego45.000,00 ZŁ2010-07-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIBMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1002595802013-04-16 do dziś
4. Numer KRS0000264949 2013-04-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNASZ2021-06-08 do dziś
2. ImionaDAWID2021-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-06-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWARD KOT2022-06-02 do dziś
2. ImionaJOANNA KALINA2022-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-06-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-06-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-06-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2022-06-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2022-06-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2022-06-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-06-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT ZANIEWSKI2022-06-02 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TADEUSZ2022-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-06-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-06-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI).2021-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT ZANIEWSKI2022-06-02 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TADEUSZ2022-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNASZ2021-06-08 do dziś
2. ImionaDAWID2021-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaIBMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1002595802013-04-16 do dziś
4. Numer KRS0000264949 2013-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-06-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-06-08 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2021-06-08 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2021-06-08 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-06-08 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-06-08 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-08 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-06-08 do dziś
825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-08 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres 19.05.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
2data złożenia 16.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
3data złożenia 16.05.2013 okres 01.01. 2011 R. - 31.12.2011 R.2013-07-24 do dziś
4data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
5data złożenia 12.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
8data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
9data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
11data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
12data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.05.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-06 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-07-24 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów