ASTECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000353466
Numer REGON: 240372081
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-08-03
Sygnatura akt[RDF/230664/20/532]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2010-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNIK ulica UL. PODMIEJSKA nr domu 77 kod pocztowy 44-207 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2015-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.01.2010 R. -REP. A NR 257/2010, NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH2010-04-12 do dziś
225.10.2017 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 2892/2017, NOTARIUSZ ANETA WNĘK, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, ZMIENIONO § 10 ORAZ 16 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2017-12-27 do dziś
325.04.2018 R. - AKT NOT. REP.A. 1132/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY ALEKSANDRA JASKULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZMIENIONO: §17 UST.1, §17 UST.52018-05-30 do dziś
420.06.2018 R. - REP.A NR 1695/2018, NOTARIUSZ ANETA WNĘK, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM - ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI2019-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-04-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ POD NAZWĄ ASTECO POLSKA-MAREK RUBACH-SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ ASTECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA), NA PODSTAWIE ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ POD NAZWĄ ASTECO POLSKA-MAREK RUBACH-SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 15.01.2010 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA IWONĘ SAMORZEWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GLIWICACH, REP. A NR 257/20102010-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASTECO POLSKA-MAREK RUBACH-SPÓŁKA JAWNA2010-04-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2010-04-12 do dziś
3. Numer w rejestrze0000256009 2010-04-12 do dziś
5. Numer REGON2403720812010-04-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROŠ2010-04-12 do dziś
2. ImionaROMAN2010-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 75.000,00;-ZŁ2019-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBACH HOLDING, K.S.2019-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 175.000,00;-ZŁ2019-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2019-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU2018-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOKSIK2018-05-30 do dziś
2. ImionaJAN MARIUSZ2018-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBACH2018-05-30 do dziś
2. ImionaIWONA BARBARA2018-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROŠ2011-01-18 do dziś
2. ImionaROMAN2011-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBACH2010-04-12 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2010-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-04-12 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-04-12 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-04-12 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-04-12 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-04-12 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-04-12 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-04-12 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-04-12 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-12 do dziś
1046 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 09.04.2010 -31.12.20102011-10-24 do dziś
2data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
3data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-19 do dziś
4data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
5data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
6data złożenia 30.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
7data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
8data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.04.2010 -31.12.20102011-10-24 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.04.2010 -31.12.20102011-10-24 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów