LABORATORIUM FORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000352748
Numer REGON: 301395787
Numer NIP: 7773154447
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-06-20
Sygnatura akt[RDF/618848/24/682]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM FORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość ZAKRZEWO2010-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKRZEWO ulica GAJOWA nr domu 4 nr lokalu 2 kod pocztowy 62-070 poczta DOPIEWO kraj POLSKA 2010-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.12.2009 R., REP. A NR 12054/2009, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2010-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWCISŁO2010-03-31 do dziś
2. ImionaFILIP ALEKSANDER2010-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500, - ZŁ2010-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWCISŁO RZEŹNICZAK2013-10-18 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA SŁAWA2010-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500, - ZŁ2010-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2010-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWCISŁO2010-03-31 do dziś
2. ImionaFILIP ALEKSANDER2010-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWCISŁO RZEŹNICZAK2013-10-18 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA SŁAWA2010-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 24 Z PRODUKCJA TAPET2010-03-31 do dziś
222 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-03-31 do dziś
322 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-03-31 do dziś
422 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-03-31 do dziś
522 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-03-31 do dziś
623 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2010-03-31 do dziś
723 42 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH2010-03-31 do dziś
823 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2010-03-31 do dziś
924 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2010-03-31 do dziś
1024 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2010-03-31 do dziś
1124 34 Z PRODUKCJA DRUTU2010-03-31 do dziś
1220 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2010-03-31 do dziś
1325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2010-03-31 do dziś
1425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-03-31 do dziś
1525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-03-31 do dziś
1625 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2010-03-31 do dziś
1725 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2010-03-31 do dziś
1825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-31 do dziś
1927 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-03-31 do dziś
2028 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2010-03-31 do dziś
2128 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2010-03-31 do dziś
2228 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2010-03-31 do dziś
2320 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2010-03-31 do dziś
2428 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-31 do dziś
2531 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-03-31 do dziś
2631 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2010-03-31 do dziś
2731 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-03-31 do dziś
2832 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2010-03-31 do dziś
2937 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2010-03-31 do dziś
3038 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-03-31 do dziś
3138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-03-31 do dziś
3238 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-03-31 do dziś
3339 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-03-31 do dziś
3420 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2010-03-31 do dziś
3546 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-03-31 do dziś
3646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-03-31 do dziś
3746 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-03-31 do dziś
3846 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2010-03-31 do dziś
3946 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-03-31 do dziś
4046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-03-31 do dziś
4147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-31 do dziś
4247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-31 do dziś
4347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-03-31 do dziś
4438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2010-03-31 do dziś
4520 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2010-03-31 do dziś
4671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-03-31 do dziś
4771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-03-31 do dziś
4872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-03-31 do dziś
4973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-03-31 do dziś
5074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-03-31 do dziś
5174 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-03-31 do dziś
5241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-31 do dziś
5341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-31 do dziś
5443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-03-31 do dziś
5543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-03-31 do dziś
5620 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2010-03-31 do dziś
5743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-03-31 do dziś
5843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-03-31 do dziś
5943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-03-31 do dziś
6043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-03-31 do dziś
6143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-31 do dziś
6268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-31 do dziś
6368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-31 do dziś
6473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-03-31 do dziś
6573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-03-31 do dziś
6674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-03-31 do dziś
6720 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2010-03-31 do dziś
6877 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-03-31 do dziś
6985 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-03-31 do dziś
7085 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2010-03-31 do dziś
7185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2010-03-31 do dziś
7293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-03-31 do dziś
7393 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-03-31 do dziś
7495 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2010-03-31 do dziś
7596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-03-31 do dziś
7620 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-31 do dziś
7722 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2010-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2011 okres 2010 R.2011-07-20 do dziś
2data złożenia 09.07.2012 okres 2011 R.2012-08-23 do dziś
3data złożenia 03.09.2013 okres 2012 R.2013-10-18 do dziś
4data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
5data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
6data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
7data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
10data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
11data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
12data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
13data złożenia 20.06.2024 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-06-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 R.2011-07-20 do dziś
22011 R.2012-08-23 do dziś
32012 R.2013-10-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 R.2011-07-20 do dziś
22011 R.2012-08-23 do dziś
32012 R.2013-10-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów